wtorek, 16 lipca, 2024

Baza wiedzy

Wskaźnik płynności bieżącej

Wskaźnik Płynności Bieżącej, w skrócie CR (z ang. current ratio) określa stosunek bieżących aktywów do bieżących zobowiązań. W ten sposób informuje o potencjalnej zdolności do spłaty zobowiązań za pomocą krótkoterminowych aktywów. Obliczanie wskaźnika płynności bieżącej Wzór na ten wskaźnik jest bardzo...

Kim jest Bernie Madoff?

Bernard Lawrence „Bernie” Madoff był amerykańskim finansistą, który jest znany przede wszystkim ze stworzenia największej w historii piramidy finansowej. Oszukanych zostało tysiące inwestorów, którzy stracili łącznie miliardy dolarów. Początkowe szacunki wynosiły nawet ok. 65 miliardów dolarów, jednak z czasem...

Fundusz indeksowy – czym on jest?

Fundusz indeksowy to rodzaj funduszu inwestycyjnego, który ma odpowiednio przygotowany portfel inwestycyjny tak, żeby śledzić indeksy giełdowe takie, jak np. S&P 500. Wyróżnia się on szeroką ekspozycją na rynku, niskimi kosztami operacyjnymi oraz niskimi obrotami portfela. Fundusze indeksowe są uważane...

Czym są kontrakty Futures?

Kontrakty futures są pochodnym rodzajem instrumentów finansowych. W tym rodzaju umów finansowych strony zobowiązują się do zawarcia transakcji na określoną cenę, w określonym terminie. Oznacza to, że jedna strona musi kupić, a druga sprzedać aktywa bazowe po ustalonej cenie,...

Ocena ryzyka kredytowego czyli wynik FICO

Wynik Fico to rodzaj oceny kredytowej stworzony przez firmę Fair Isaac Corporation, który jest używany w USA. Wyniki FICO są wykorzystywane do oceny ryzyka kredytowego, uwzględniają one różne czynniki do określenia zdolności kredytowej. Badają 5 obszarów: historię płatności, bieżący...

Kim jest i jaką rolę pełni Dyrektor Generalny (CEO)?

Dyrektor generalny, czyli w skrócie CEO (z ang. chief executive officer) jest najważniejszym dyrektorem w firmie. Do jego obowiązków należy podejmowanie kluczowych decyzji związanych z rozwojem firmy, całością działalności, jej zasobami. CEO jest również głównym punktem komunikacji między zarządem...

Czym jest stosunek ceny do zysku?

Stosunek ceny (w skrócie P/E z ang. price to earnings ratio). Jest jednym ze wskaźników wykorzystywanych do wyceny spółki. Pozwala on zmierzyć bieżącą cenę akcję w stosunku do zysku za akcję. Pozwala on inwestorom określić względną wartość udziałów spółki. Jak...

Czym jest krótka sprzedaż (Short Selling)?

Krótka sprzedaż, czyli z ang. Short Selling jest spekulacyjną strategią inwestycyjną. Jest ona uważana za zaawansowaną, dlatego też zaleca się jej stosowanie doświadczonym traderom oraz inwestorom. Na czym polega krótka sprzedaż i jak działa? Traderzy wykorzystują krótką sprzedaż w celu zarabiania...

Analiza SWOT w praktyce

Analiza jest akronimem angielskich słów Strengths, weakness, opportunities, and threats. Mierzy ona mocne i słabe strony oraz szanse, i zagrożenia. Może być ona wykorzystana do oceny sytuacji firmy oraz do opracowania planu jej rozwoju. Dużą zaletą wykorzystania tej strategii...

Rok do roku (r/r)

W przypadku różnego rodzaju analiz finansowych można spotkać się często z pojęciem rok do roku (r/r) z angielskiego Year over Year (YOY). Jest to metoda analizowania zdarzeń w ujęciu rocznym. Wykorzystując wskaźnik r/r możemy określić np. czy wyniki finansowe firmy...

Najnowsze artykuły

Memecoiny Solana oparte na Donaldzie Trumpie eksplodują po próbie zamachu na jego życie

Treść artykułu dostarczona przez Partnera w ramach współpracy komercyjnej. Po nieudanej próbie zamachu na byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa,...