Indeksy

Poniżej prezentujemy aktualny kurs S&P500

• S&P 500 – Amerykański indeks szerokiego rynku S&P500 obejmuje 500 amerykańskich spółek o największej kapitalizacji. Skład listy spółek wchodzących w skład indeksu ustalany jest przez Komitet Standard & Poor’s. Każda waga spółki w indeksie S&P500 jest określana na podstawie jej całkowitej kapitalizacji. Indeks S&P500 jest swojego rodzajem wskaźnikiem gospodarki USA.

Poniżej prezentujemy aktualny kurs DJIA30

• DJIA 30 – Amerykański indeks giełdowy Dow Jones Industrial Average jest najstarczym indeksem stworzonym do śledzenia rozwoju amerykańskiego przemysłu. Początkowo indeks wyliczano za pomocą średniej arytmetycznej udziałów akcji spółek przemysłowych w DJIA. Obecnie indeks obejmuje 30 największych amerykańskich firm z których tylko kilka to spółki przemysłowe.

Poniżej prezentujemy aktualny kurs NASDAQ

• NASDAQ – amerykański indeks giełdowy NASDAQ obejmuje 100 spółek z sektora technologicznego o największej kapitalizacji. Charakterystyczną cechą tego indeksu jest to, że w indeksie nie są uwzględniane żadne spółki z sektora finansowego. Najbardziej znane spółki z tego indeksu to Apple, Amazon, Google, eBay i Facebook.

Poniżej prezentujemy aktualny kurs DAX30

• DAX 30 – niemiecki indeks giełdowy DAX składa się z 30 spółek, w tym kilku banków, firm ubezpieczeniowych, gigantów samochodowych takich jak BMW, Daimler, VAG, MAN i Volkswagen oraz takich marek jak Adidas, BASF, METRO, Simens oraz inne. Niemiecka gospodarka zajmuje pierwsze miejsce w Unii Europejskiej oraz czwarte na świecie pod względem rozwoju dlatego indeks DAX30 doskonale odzwierciedla sytuację w europejskim regionie.

Poniżej prezentujemy aktualny kurs WIG20

• WIG 20 – Warszawski Indeks Giełdowy skupia 20 największych spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W ramach indeksu nie może być notowanych więcej niż 5 spółek z jednego sektora.

Poniżej prezentujemy aktualny kurs Nikkei225

• NIKKEI 225 – japoński indeks Nikkei 225 jest najważniejszym i najszerszym indeksem giełdy papierów wartościowych w Tokio, która zajmuje drugie miejsce pod kątem kapitalizacji rynkowej. Ostre spadki i wzrosty Nikkei na tle innych giełdowych indeksów sprawiają, że jest to jeden z najbardziej niestabilnych i najszybciej rosnących indeksów na świecie.