Wykres DJIA 30

Poniżej prezentujemy aktualny kurs DJIA30

DJIA 30 – Amerykański indeks giełdowy Dow Jones Industrial Average jest najstarszym indeksem stworzonym do śledzenia rozwoju amerykańskiego przemysłu. Początkowo indeks wyliczano za pomocą średniej arytmetycznej udziałów akcji spółek przemysłowych w DJIA. Obecnie indeks obejmuje 30 największych amerykańskich firm z których tylko kilka to spółki przemysłowe.