Kalendarz raportów kwartalnych

Raporty kwartalne to cyklicznie publikowane raporty finansowe, które stanowią podstawowe źródło informacji o kondycji danej spółki. Zawierają one takie informacje jak wypracowany zysk netto, zysk przypadający na 1 akcje (EPS) oraz przychody ze sprzedaży. Analizując wszystkie pozycje inwestorzy oceniają czy warto ulokować swoje oszczędności w daną spółkę.

Poniżej znajdziesz terminarz publikacji raportów okresowych najważniejszych spółek.

Kalendarz wyników obsługiwany jest przez Investing.com Polska.