Kalkulator Poziomów pivot

Profesjonalni inwestorzy używają punktów pivot do określania poziomów wsparć i oporów. Mówiąc najprościej, punkty pivot oraz wsparcia i opory są obszarami w których kierunek ceny może się zmienić.

Główną zaletą punktów pivot jest to, że do ich wyznaczania każdy używa tych samych metod dlatego każdy widzi je w tym samym miejscu. Nie ma tutaj miejsca na subiektywizm.

Pierwszym krokiem do ustalenia punktów pivot jest wybranie odpowiedniej dla nas ramy czasowej (miesiąc, tydzień, dzień). Następnie podajemy ceny maksimum z tego okresu, minimum, cenę otwarcia oraz zamknięcia w tym przedziale czasowym.

Kalkulator Punktów Pivot jest obsługiwany przez Investing.com Polska.

 

Obliczanie poziomów Pivot

Pivot Point (PP) = (cena maksimum (max) + cena minimum (min) + cena zamknięcia) / 3
Pierwszy opór (R1) = (2 x PP) – min
Drugi opór (R2) = PP + (max – min)
Trzeci opór (R3) = Max + 2(PP – min)
Pierwsze wsparcie (S1) = (2 x PP) – max
Drugie wsparcie (S2) = PP – (max – min)
Trzecie wsparcie (S3) = min + 2(max – PP)