Crossy z dolarem nowozelandzkim

Crossy walutowe (minors)

Transakcja typu cross oznacza transakcję, w której nie występuje dolar amerykański. Jedna waluta jest wymieniana na drugą bez potrzeby wcześniejszej zamiany na dolary. Typowymi crossami walutowymi są pary z euro oraz jenem.

Crossy z dolarem nowozelandzkim

• NZD CAD – Kurs dolar nowozelandzki – dolar kanadyjski
• NZD CHF – Kurs dolar nowozelandzki – frank
• NZD JPY – Kurs dolar nowozelandzki – jen
• AUD NZD – Kurs dolar australijski – dolar nowozelandzki
• GBP NZD – Kurs funt brytyjski – dolar nowozelandzki
• EUR NZD – Kurs euro – dolar nowozelandzki