Kalkulator depozytu zabezpieczającego

Funkcjonowanie instrumentów pochodnych na rynku finansowym nierozłącznie związane jest z pojęciem dźwigni finansowej. Handel odbywa się wtedy przy użyciu depozytu zabezpieczającego, który jest kwotą niezbędną do przeprowadzenia transakcji, będącą ułamkiem łącznej wartości inwestycji. Powoduje to, że nie musimy dysponować pełną kwotą wartości transakcji. Podsumowując, depozyt zabezpieczający to kwota środków wymagana do otwarcia i utrzymania danej pozycji. Do jej obliczenia wykorzystywany jest poniższy algorytm:

[cena rynkowa instrumentu] x [ilość jednostek w locie] / dźwignia finansowa = depozyt zabezpieczający

Jak widać, depozyt zależy od obecnej ceny rynkowej instrumentu dlatego będzie ulegał zmianie wraz ze zmianą kursów na rynku.

W celu łatwego wyliczenia wielkości pozycji udostępniamy darmowy kalkulator, który pozwala na wyliczenie wielkości depozytu zabezpieczającego. Pozwoli Ci on szybko oszacować wymaganą kwotę do otworzenia danej transakcji przy określonym poziomie dźwigni finansowej.

Wybierz najpierw walutę bazową swojego rachunku, następnie wybierz parę walutową, wpisz obecny kurs i podaj swoją dźwignię na rachunku. Ostatnim krokiem jest wpisanie wolumenu w jednostkach. Pamiętaj, 1 lot na rynku Forex to 100 000 jednostek. Jeśli chcesz policzyć depozyt dla 0.1 lota, wpisz w to pole 10 000.

Investing.comKalkulator Marży jest obsługiwany przez Investing.com Polska.