Kategoria: Edukacja

Wpis
Jak grać na Forex czyli metoda Overbalance i nic więcej

Jak grać na Forex czyli metoda Overbalance i nic więcej

Do napisania tego tekstu zmotywowały mnie pytania odnośnie tej metodologii. Jak widać poprzedni artykuł nie wyczerpał do końca tematu dlatego postaram się od początku do końca wyjaśnić czym jest overbalance oraz jak tego używać w swoim codziennym tradingu. Overbalance jest strategią opartą o geometrię rynku, a dokładniej o równość korekt. Jest to bardzo precyzyjna metoda...

Wpis

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych (SEC).

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych, w skrócie SEC (z ang. United States Securities and Exchange Commission) jest niezależną federalną agencją rządową, której zadaniem jest ochrona inwestorów oraz utrzymanie uczciwego i prawidłowego funkcjonowania rynków papierów wartościowych. Monitoruje ona korporacyjne działania w Stanach Zjednoczonych i chroni inwestorów przed nieuczciwymi oraz manipulacyjnymi praktykami na rynku.

Wpis

Wskaźnik zmienności VIX czyli indeks strachu

Wskaźnik zmienności VIX został stworzony przez Chicago Board Options Exchange (CBOE) w 1993 roku. Pokazuje on oczekiwaną zmienność indeksu S&P500 w ciągu najbliższych 30 dni. Wartość indeksu VIX jest wykorzystywana do pomiaru nastrojów, ryzyka rynkowego, strachu i stresu przed podjęciem decyzji inwestycyjnych.

Wpis

Kapitał własny – czym jest, co mówi i jak go się oblicza?

Kapitał własny to suma środków gospodarczych, która została wniesiona do spółki przez udziałowców, wspólników, akcjonariuszy (fundusze powierzone) oraz środków, które zostały wytworzone przez przedsiębiorstwo podczas prowadzenia działalności (fundusze samofinansowania). Informacja o kapitale własnym znajduje się w bilansie firmy — to jeden z najczęściej wykorzystywanych wskaźników do oceny kondycji firmy.

Wpis
4 składowe Twojego sukcesu w tradingu – czyli bez czego nie zarobisz na rynku? część IV

4 składowe Twojego sukcesu w tradingu – czyli bez czego nie zarobisz na rynku? część IV

”O sukcesie inwestora nie decyduje system dokonywania transakcji, ale stan umysłu, koncentracja i system osobistych przeświadczeń na temat samego siebie i świata”. Jeśli nie przeczytałeś poprzednich artykułów, zapraszam do zapoznania się z część I, część II, część III Dochodzimy wreszcie do sedna inwestycyjnego sukcesu. Kiedy Twój trading plan dopięty jest na ostatni guzik. Kiedy w...

Wpis

Kapitalizacja giełdowa (rynkowa) spółki

Kapitalizacja giełdowa (market cap) jest to wartość, która równa się iloczynowi aktualnego kursu akcji i liczby akcji spółki. Oznacza to, że kapitalizacja firmy posiadającej 30 milionów akcji o cenie 150 zł wynosi 4,5 mld złotych. Wartość tę można wykorzystać do określenia wielkości firmy.

Wpis

Czym jest fundusz inwestycyjny? Definicja, rodzaje i zalety

Fundusz inwestycyjny to forma inwestowania wspólnego na którą składa się pula pieniędzy pochodzących od różnych inwestorów. Fundusz jest zarządzany przez profesjonalnych menadżerów, którzy lokują aktywa w celu uzyskania zysków kapitałowych dla inwestorów. Portfel jest budowany w sposób zgodny z celami inwestycyjnymi danego funduszu. Fundusze inwestycyjne pozwalają małym, indywidualnym inwestorom zdobyć dostęp do profesjonalnie zarządzanych portfeli...

Wpis

Government shutdown czyli zawieszenie działalności rządu USA

Zawieszenie prac rządu w USA ma miejsce, gdy urzędy rządowe nie mogą pozostać otwarte z powodu braku funduszy. Następuje to zwykle, gdy występują opóźnienia związane z zatwierdzeniem budżetu federalnego. Zamknięcie trwa, dopóki strony nie osiągną kompromisu i nie zostanie zatwierdzony projekt budżetu. Podczas trwania zamknięcia rządu USA wiele operacji rządowych zostaje wstrzymanych. Niektóre organizacje mogą...

Wpis

WACC – Średni ważony koszt kapitału

Średni ważony koszt kapitału, w skrócie WACC (z ang. Weighted average cost of capital), to wskaźnik, który mówi o przeciętnym koszcie kapitału, który jest zaangażowany w finansowanie inwestycji. W obliczaniu uwzględnione są wszystkie źródła kapitału, jakie są użyte do finansowania.