Autor: Poznaj Rynek

Wpis
Co to jest spekulacja i czym jest krótka sprzedaż?

Co to jest spekulacja i czym jest krótka sprzedaż?

Spekulacja często kojarzona jest jako coś złego lub niemoralnego. Zarabianie pieniędzy wyłącznie dzięki kupowaniu i sprzedawaniu aktywów nie cieszy się poza światem finansów najlepszą renomą. Jest to wstęp do cyklu w którym będę uczył w jaki sposób spekulować na rynkach finansowych. Zaczniemy od podstaw i progresywnie będziemy przechodzić do bardziej skomplikowanych rzeczy.

Wpis

Wskaźnik siły względnej — definicja RSI

Wskaźnik siły względnej, czyli inaczej RSI (z ang. Relative Strength Index), jest oscylatorem, który mierzy wielkość i ilość ostatnich zmian ceny. Pozwala on określić warunki wykupienia lub wyprzedania instrumentu finansowego. Został wynaleziony przez J. Wellesa Wildera w 1978 roku i może mieć odczyt od 0 do 100 .

Wpis

Wskaźnik rentowności kapitału własnego — ROE

Wskaźnik rentowności kapitału własnego, czyli w skrócie ROE (z ang. return on equity) pozwala ocenić, ile zysku z wniesionych kapitałów własnych udało się wygospodarować spółce. Dzięki niemu można określić, jak skutecznie zarząd wykorzystuje aktywa firmy do generowania zysków. Wskaźnik ROE jest wyrażany w procentach.

Wpis

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat to rodzaj sprawozdania finansowego, które podsumowuje przychody, koszty oraz wydatki w określonym okresie. Pozwala on rozpoznać się w sytuacji firmy — możliwościach wzrostu lub kłopotach, które stoją na drodze do jego uzyskania. Z tego powodu informacje zawarte w rachunku zysków i strat są wykorzystywane przez inwestorów do podejmowania lepszych decyzji inwestycyjnych.

Wpis

Na czym polega kopanie bitcoinów?

Wydobywanie, czy też kopanie bitcoinów to proces wytwarzania tej kryptowaluty. Terminu „kopanie” lub „wydobywanie” używa się z powodu tego, że tworzenie nowych bitcoinów przypomina pod pewnymi względami wydobywanie surowców np. złota.

Wpis

Czym jest bilans w rachunkowości i finansach?

Bilans to rodzaj sprawozdania finansowego, w którym zestawia się aktywa, pasywa oraz kapitał własny spółki w określonym przedziale czasu. Sprawozdanie to jest przeprowadzane na początku oraz na końcu okresu sprawozdawczego w organizacjach, które prowadzą księgowość na zasadach pełnej rachunkowości. Bilans stanowi również podstawę do obliczenia stopy zwrotu, czy też oceny struktury kapitału. Dlatego jest to...

Wpis
“Przez wiele lat szukałem odpowiedzi na pytanie “dlaczego fibo działa”?” – wywiad z Łukaszem Fijołkiem

“Przez wiele lat szukałem odpowiedzi na pytanie “dlaczego fibo działa”?” – wywiad z Łukaszem Fijołkiem

Łukasz Fijołek to ekspert w zakresie tradingu harmonicznego w Polsce. Jest to filozofia, która wykorzystuje określone wzorce cenowe i analizuje je pod kątem konkretnych wartości ciągu Fibonacciego. Metodologia ta zakłada, że wzorce te są powtarzalne. Jeśli prawidłowo zidentyfikujemy dany układ, pozwoli nam to na wchodzenie i wychodzenie z pozycji w oparciu o wysoki stopień prawdopodobieństwa...

  • 1
  • 2
  • 5