Wykres Bitcoin

Poniżej prezentujemy aktualny kurs Bitcoin

Bitcoin – jest pierwszą i, jak dotąd, najpopularniejszą, kryptowalutą, która stanowi formę pieniądza korzystającą z kryptografii celem kontrolowania zarządzania nią, bez udziału i nadzoru centralnych organów regulacyjnych. Za twórcę bitcoina uznawany jest Satoshi Nakamoto, który 31 października 2008 r. zamieścił w sieci swój Manifest zatytułowany „Bitcoin: Elektroniczny system pieniężny peer-to-peer”, przedstawiający metody wykorzystania sieci P2P do stworzenia „systemu elektronicznych transakcji nieopartych jedynie na wzajemnym zaufaniu”. Wykorzystanie sieci P2P umożliwia użytkownikom dokonywanie wymiany wartości bez pośrednictwa jakichkolwiek firm czy instytucji, gdyż sieć bitcoin wysyła płatności online bezpośrednio od nadawcy do adresata.