wtorek, 16 lipca, 2024

Baza wiedzy

Indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA)

Dow Jones Industrial Average jest indeksem, który śledzi 30 największych amerykańskich przedsiębiorstw notowanych na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (NYSE z ang. New York Stock Exchange) i NASDAQ. Jest to drugi najstarszy indeks akcji działający w stanach Zjednoczonych. Określany jest...

Czym są obligacje skarbowe?

Obligacje skarbowe to dłużny papier wartościowy, który jest emitowany przez rząd. Są one jednym z podstawowych instrumentów dłużnych i są przedmiotem obrotu na rynkach finansowych. Polsce obligacje skarbowe są emitowane przez Ministra Finansów, on pożycza od nabywcy obligacji sumę...

Czym jest marża brutto? Definicja

Marża brutto to przychody ze sprzedaży firmy pomniejszone o koszt sprzedanych towarów. Pokazuje ona, jak dużą kwotę z obrotu firma zatrzymuje. Można ją wyrazić w formie procentowej, wtedy wynik dzieli się przez przychody ze sprzedaży i mnoży razy sto....

Czym jest Crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe?

Crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe polega na zebraniu kapitału od dużej liczby osób w celu zrealizowania projektu (np. przedsięwzięcia biznesowego). Dzięki wykorzystaniu mediów społecznościowych oraz specjalnych platform do finansowania społecznego (takich jak np. ogólnoświatowy kickstarter lub polski polakpotrafi). Crowdfunding pozwala...

Dochód netto – definicja

Dochód netto jest równy przychodom pomniejszonym o koszty ich uzyskania (np. koszt sprzedanych towarów, koszty administracyjne, koszty operacyjne, koszty amortyzacji, czy też różnego rodzaju inne wydatki) oraz o podatek. Dochód netto pojawia się w raportach finansowych firmy i jest...

Czym jest wielka recesja?

Wielka recesja jest terminem, który określa kryzys z XXI wieku, który miał początek w roku 2007. W stanach recesja trwała oficjalnie od grudnia 2007 r. do czerwca 2009 r., co poskutkowało globalną recesją w 2009 r. Do obu tych...

Ustawa o reformie i ochronie konsumentów Dodd-Frank Wall Street

Ustawa o reformie i ochronie konsumentów Dodd-Frank Wall Street jest odpowiedzią na kryzys finansowy z 2008 r. Jest to ogromny akt dotyczący reformy finansowej — zawiera wiele przepisów, które zostały przedstawione na 2300 stronach. Przepisy te miały zostać wprowadzone...

Obligacje oszczędnościowe USA

Obligacje oszczędnościowe USA są obligacjami oferującymi stałą stopę procentową przez określony czas. Są one atrakcyjne dla wielu inwestorów, ponieważ nie podlegają ani państwowym, ani lokalnym podatkom dochodowym. Warto jednocześnie zauważyć, że obligacje nie mogą być łatwo przeniesione, nie podlegają...

Definicja kursu wymiany

Kurs wymiany określa wartość jednej waluty w stosunku do innej waluty lub strefy ekonomicznej. Przykładowo na dzień 29 maja kurs wymiany złotówki na dolara wynosił 3,85. Oznacza to, że potrzeba było 3,85 złotego, żeby kupić jednego dolara. Rodzaje kursów wymiany W...

Pokolenie Baby Boomers

Mianem Baby Boomers nazywamy wyż demograficzny, który miał miejsce między 1946 a 1964 rokiem. Tym mianem określamy również osoby, które urodziły się w tych latach. Pokolenie wyżu demograficznego stanowi znaczną część ludności świata, zwłaszcza w krajach rozwiniętych. W przypadku USA...

Najnowsze artykuły

Memecoiny Solana oparte na Donaldzie Trumpie eksplodują po próbie zamachu na jego życie

Treść artykułu dostarczona przez Partnera w ramach współpracy komercyjnej. Po nieudanej próbie zamachu na byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa,...