Srebro zyskuje 9% we wrześniu. Kurs złota poniżej 1700 USD.

0

Ceny metali szlachetnych przeważnie wzrastają we wrześniu. Rynki głównych kruszców pokazują, że jedynie złoto jak na razie traci. Kurs spod złota oscyluje aktualnie poniżej poziomu 1700 USD. Notowania platyny skoczyły natomiast w tym miesiącu o blisko 8%. Najlepiej jednak radzi sobie srebro, które zyskuje we wrześniu już ponad 9%.

Metale szlachetne gorzej po odczycie inflacji w USA

Główne metale szlachetne w większości spisują się bardzo dobrze w ostatnim miesiącu III kwartału 2022 roku. Gorsze chwile pojawiły się w przypadku rynków cennych kruszców, wczoraj we wtorek 13 września. Spowodowane było to niezbyt zadowalającym raportem na temat inflacji w Stanach Zjednoczonych. Inflacja co prawda spowolniła w sierpniu, jednak nie tak bardzo, jak oczekiwano.

Notowania złota w kluczowej strefie

Przechodząc już do wykresu rynku złota, warto najpierw przeanalizować ostatnie zachowanie notowań tego kruszcu. W poprzedniej analizie metali szlachetnych, z 7 września, opisany został ruch wzrostowy. Złoto wzrost miało wówczas budować w oparciu o utrzymanie poziomu ceny 1700 USD. Rzeczywiście rynek to założenie respektował, gdyż najniżej znalazł się w czwartek, 8 września na 1703 USD. Notowania złota zaczęły jednak rosnąć i w poniedziałek, 12 września kurs tego kruszca wyniósł 1734 USD.

Kurs złota już trzeci raz w tym miesiącu szedł do istotnej strefy cenowej, znajdującej się poniżej 1700 USD. Dokładniej mówiąc chodzi o zakres cenowy: 1690-1699 USD. Jest to dla rynku złota o tyle kluczowa strefa, gdyż stanowi wsparcie. Najbliższe godziny handlu okazać się mogą kluczowe dla dalszej sytuacji na rynku złota.

Scenariusz wzrostowy

Ruch wzrostowy generowany ma szansę być tak długo, jak złoto utrzymuje zakres strefy wsparcia (1690-1699 USD). Teraz jednak rynek nadbić może ten obszar zanim powróci do wyższych zakresów. Dopóki zatem strefa wsparcia będzie utrzymywana, kurs złota powrócić ma szansę do okolic średniej kroczącej – 1720 USD.

Wykres XAUUSD wzrost
Scenariusz wzrostowy złoto XAUUSD 14.09.2022

Scenariusz spadkowy

Kolejne zejście do strefy wsparcia w tak krótkim przedziale czasowym, spowodować może jego negację. W takim przypadku re-test od dołu obszaru wsparcia determinować będzie prawdopodobnie spadek notowań złota do 1680 USD.

Wykres XAUUSD spadek
Scenariusz spadkowy złoto XAUUSD 14.09.2022

Srebro najlepiej we wrześniu

Srebrny kruszec wypada jak dotąd najlepiej spośród głównych metali szlachetnych. Jest, 14 września, a notowania srebra skoczyły w tym miesiącu już o ponad 9%. Kurs tego metalu szlachetnego w miniony poniedziałek sięgnął poziomu 20,00 USD niewidzianego od ponad 3 tygodni.

Ostatnio, 7 września o srebrze pisaliśmy w słowach: „Jeżeli teraz srebro utrzymywać będzie obszar cenowy: 18,24-18,43 USD, rozważaniom poddać można ruch wzrostowy. Impetu wzrostom nada zapewne przebicie zakresu średniej kroczącej SMA 77. Każdorazowy re-test od góry zakresu średniej oraz istotnej strefy (18,24-18,43 USD), determinować będzie prawdopodobnie impuls wzrostowy. Potencjalnym celem będzie powrót powyżej 19,00 USD”.

Rynek spełnił założenia podane w poprzedniej analizie i osiągnął w konsekwencji znacznie wyższe zakresy. Aktualnie cena srebrnego metalu oscyluje wokół 19,64 USD. Teraz dla rynku punktem odniesienia stać się może zakres cenowy: 19,21-19,40 USD.

Scenariusz wzrostowy

Tak długo, jak rynek srebra utrzymywać się będzie powyżej obecnej strefy wsparcia, czyli 19,21-19,40 USD. Każdorazowy re-test tego obszaru cenowego stanowić będzie o potencjale wzrostu ceny srebra. Notowania metalu szlachetnego zmierzać mogą w najbliższych godzinach do 20,50 USD.

Wykres XAGUSD wzrost
Scenariusz wzrostowy srebro XAGUSD 14.09.2022

Scenariusz spadkowy

Spadek kursu poniżej 19,20 USD utożsamiać warto z chęcią zejścia srebra do niższych zakresów. Wtedy re-test od dołu zakresu 19,21-19,40 USD dopełni schematu i przecena sięgnąć ma szansę 18,50 USD.

Wykres XAGUSD spadek
Scenariusz spadkowy złoto XAUUSD 14.09.2022

Kurs platyny powyżej 900 USD

Platyna w ostatnim czasie wzrastać miała do poziomu 870 dolarów. Ten poziom został osiągnięty błyskawicznie, gdyż następnego dnia w czwartek 8 września. Kurs platyny na początku tego tygodnia, w poniedziałek 12 września przekroczył pełen poziom 900 USD. Najwyżej platyna była przy 920 USD kolejnego dnia. Po odczytach danych inflacyjnych z USA kurs platyny jednak cofnął o ponad 40 dolarów. Notowania platyny znajdują się obecnie znów powyżej 900 dolarów.

Scenariusz wzrostowy

Obecnie warto będzie obserwować zachowanie rynku wobec strefy określonej przedziałem cenowym: 899-907 USD. Jeżeli cena utrzyma się w tym zakresie, platyna ma sposobność, aby sięgać jeszcze wyższych zakresów. Prawdopodobnym celem dla tego rynku wydaje się być w najbliższych dniach 950 USD.

Wykres XPTUSD wzrost
Scenariusz wzrostowy platyna XPTUSD 14.09.2022

Scenariusz spadkowy

Brak widocznej presji popytowej i oscylowanie poniżej strefy 899-907 USD, stanowić może podstawę do spadku. W takim układzie re-test od dołu tego obszaru determinować będzie przecenę. Niewykluczony jest powrót platyny poniżej 880 dolarów.

Wykres XPTUSD spadek
Scenariusz spadkowy platyna XPTUSD 14.09.2022

Podsumowanie

Każdy z rynków głównych metali szlachetnych znajduje się na istotnych dla siebie zakresach. Warto będzie w najbliższym czasie obserwować, czy opisane wyżej strefy zostaną obronione. Sytuacja na złocie stoi w pewnej sprzeczności do sytuacji na rynku srebra czy platyny.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Uzupełnij komentarz!
Please enter your name here