piątek, 21 czerwca, 2024

Handlujemy z Regulowanymi Brokerami

Sytuacja na rynkach walutowych 23 stycznia – nerwowo na jenie po decyzji BoJ

Polecane

Poznaj Rynek
Poznaj Rynek
Poznajrynek.pl to portal finansowy z zakresu inwestycji. Znajdziesz tutaj wszystko co dotyczy szeroko rozumianych finansów – świeże wiadomości, opisy strategii, posty edukacyjne, analizy rynku Forex, akcji i towarów. Doskonale rozumiemy, że zebranie wszystkich istotnych informacji zabiera nam cenny czas i w efekcie podejmujemy gorsze decyzje. Dlatego z myślą o Tobie i tysiącach innych osób, PoznajRynek.pl daje możliwość łatwego śledzenia i zrozumienia tego, co się dzieje na rynkach.

Na początku dzisiejszej sesji na rynkach walutowych najwięcej uwagi, zgodnie z oczekiwaniami, przyciąga sytuacja w Japonii. Dzisiaj Bank Japonii podjął bowiem decyzję ws. stóp procentowych oraz rzucił więcej światła na dalszą politykę monetarną w tym kraju.

Sama decyzja BoJ w sprawie stóp procentowych nie zaskoczyła – utrzymane zostały ujemne stopy w krótkoterminowej perspektywie (na poziomie -0,1%) oraz stopa 10-letnich obligacji w okolicach 0%. BoJ obniżył także prognozy inflacji w Japonii dla obecnego roku fiskalnego, z 2,8% do 2,4%.

Samo utrzymanie przez BoJ ultraluźnej polityki monetarnej nie sprzyja wyższej wycenie jena. Fakt, że bank ten pozostaje praktycznie jedynym kluczowym globalnym bankiem centralnym, utrzymującym tak łagodną politykę monetarną, przez wiele ostatnich miesięcy szkodziło wycenie jena, a kurs USD/JPY doprowadziło do bariery niemal 150,00.

- Advertisement -Letnia Szkoła Tradingu i Inwestowania

Niemniej, w decyzji BoJ pojawiły się także sugestie, że instytucja ta może rozważyć rozpoczęcie wycofywania się z ujemnych stóp procentowych, jeśli sytuacja gospodarcza w Japonii pozostanie stabilna. W podobnym tonie wypowiedział się szef Banku Japonii, Kazuo Ueda, w swojej wypowiedzi na konferencji prasowej po decyzji BoJ.

Co prawda nadal nie ma żadnych konkretnych ram czasowych takiej potencjalnej decyzji, ale sam fakt jej zasygnalizowania sprawił, że tuż po decyzji BoJ jen się nieco umocnił, a po wypowiedzi Uedy dodatkowo ruszył w górę. W rezultacie, notowania USD/JPY otarły się nawet o poziom 147,00, najniższy od połowy stycznia br.

Dolar pod presją

Początek wtorkowej sesji jest momentem osłabienia amerykańskiego dolara. Notowania EUR/USD po raz kolejny powróciły do okolic 1,09, które obecnie stanowią najbliższy techniczny opór. Dolar osłabia się również wobec jena w obliczu rosnącej zmienności japońskiej waluty po decyzji BoJ.

Dzisiaj rano w dół kierują się również notowania USD/CNH. Chiński juan otrzymał bowiem wiatr w skrzydła od władz Chin, które rozważają kolejne programy stymulujące tamtejszą gospodarkę, a dodatkowo – zobowiązują się do prób stabilizacji lokalnej giełdy. To oznacza wsparcie także dla chińskiego juana.

Sytuacja w Azji przyciąga na początku tygodnia najwięcej uwagi inwestorów, ale warto pamiętać, że już od jutra będzie pojawiał się szereg danych z kluczowych gospodarek zachodnich, jak również komunikaty kolejnych banków centralnych. Istotne będzie w szczególności czwartkowe stanowisko Europejskiego Banku Centralnego – jeśli podobnie jak Fed, utrzyma ostrożną, jastrzębią retorykę, to notowania eurodolara mogą pozostać w równowadze.

Sporządziła: Dorota Sierakowska – analityczka Domu Maklerskiego BOŚ

Nota prawna:

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.
DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Uzupełnij komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najnowsze wpisy

FundsCap Arena: Comiesięczne bitwy turniejowe dla elitarnych prop-traderów

FundsCap Arena to innowacyjna platforma dla elitarnych traderów, oferująca comiesięczne turnieje. Są one idealnym miejscem do wykazania się umiejętnościami...

Podobne artykuły