poniedziałek, 26 lutego, 2024

Handlujemy z Regulowanymi Brokerami

Zrównoważona przyszłość, czyli jak ESG wpływa na rynek finansowy?

Polecane

Jakub Bandura
Jakub Bandura
Redaktor portalu PoznajRynek.pl. Wiedzę z zakresu inwestowania oraz rynków finansowych zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta analizy technicznej oraz statystyki.

Według prognoz PwC Luxembourg już w 2025 roku aktywa ESG będą stanowić aż 57% wartości wszystkich europejskich funduszy inwestycyjnych. Zgadzają się z tym również analitycy banku inwestycyjnego Goldman Sachs, którzy zapowiadają, że jedną z największych giełdowych okazji bieżącej dekady są spółki z sektora ESG.

W tej chwili przekraczają już one udział w światowym zarządzaniu aktywów, a z każdym rokiem ta liczba rośnie. Co więcej, ogólnie rzecz biorąc sektor ten wzrósł w ciągu ostatnich 4 lat o ponad 30%.

W Polsce także fundusze inwestycyjne coraz chętniej lokują swój kapitał w akcjach spółek, które stawiają na zieloną transformację. Jak zatem ESG wpływa obecnie na rynek finansowy? Co tak naprawdę przemawia za tym trendem? Przekonamy się poniżej, zacznijmy jednak od wyjaśnienia co kryje się pod pojęciem ESG:

- Advertisement -Letnia Szkoła Tradingu i Inwestowania

ESG – co to jest? ESG

ESG to sektor przedsiębiorstw, które troszczą się nie tylko i wyłącznie o swój interes ekonomiczny. Stawiają one na zrównoważony rozwój. Konkretnie rzecz biorąc spółki ESG kładą nacisk na trzy kierunki:

 • Środowisko – z angielskiego environmental, czyli E
 • Społeczna odpowiedzialność – z angielskiego social responsibility, czyli S
 • Ład korporacyjny – z angielskiego corporate governance, czyli G.

Inwestowanie w spółki ESG w zamyśle ma oferować akcjonariuszom nie tylko generowanie zysków, ale i spokojny sen ze względu na to, że zainwestowali oni w „dobre i uczciwe” spółki.

Środowisko

Do najważniejszych czynników z grupy „E” zaliczają się:

 • Zmiany klimatu – ryzyka “fizyczne” w majątku trwałym, ryzyka przerwania łańcuchów dostaw, ryzyka związane z dostosowaniem i przekształcaniem modeli działania przedsiębiorstw związanych z nowymi regulacjami
 • Kurczące się zasoby naturalne oraz degradacja ekosystemów – prowadzi do utraty bioróżnorodności, podczas gdy działalność wielu przedsiębiorstw opiera się na dostępności do tych zasobów
 • Dostępność wody oraz jej brak – wpływa na działalność w sektorach o dużym zapotrzebowaniu na wodę i zlokalizowanych na obszarach charakteryzujących się niską dostępnością wody. Na takich obszarach w razie niedostatków, priorytetem jest zazwyczaj zaspokojenie potrzeb ludności
 • Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych – związane z sankcjami prawnymi lub rosnącymi i nowymi kosztami nakładanymi na emitentów
 • Zarządzanie odpadami i innymi zanieczyszczeniami – pozwalające przedsiębiorstwom działać w ramach pozyskanych licencji i koncesji oraz zmiany związane z rosnącymi wymogami w tym zakresie.

Społeczna odpowiedzialność

Zakres czynników społecznych, które mogą mieć potencjalnie istotny wpływ na działalność przedsiębiorstw, jest bardzo szeroki. Ich źródłem są zazwyczaj pojawiające się trendy. Z poziomu prowadzenia działalności gospodarczej, do kluczowych czynników z grupy S zalicza się:

 • Zdrowie i bezpieczeństwo zawodowe – oznacza dbałość o pracowników, ochronę przed szkodliwymi czynnikami i chorobami zawodowymi
 • Bezpieczeństwo produktów związane z odpowiedzialnością przedsiębiorstw za bezpieczeństwo nabywców
 • Dostępność produktów i usług – działania w kierunku zapewniania, że potencjalni konsumenci oraz rynki nie będą wykluczane z dostępności danych produktów lub usług
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi – poprzez przyciąganie i utrzymywanie utalentowanych pracowników, oferowanie możliwości rozwoju osobistego i zawodowego, dbałość o produktywność i niską rotację
 • Cyberbezpieczeństwo i prywatność klientów
 • Prawa człowieka, prawa pracy, wolność zgromadzeń i zrzeszania się.ESG

Ład korporacyjny

Ład korporacyjny odnosi się do dobrego i sprawiedliwego zarządzania spółką. W efekcie, najważniejsze czynniki z grupy G to:

 • Struktura zarządu i rady nadzorczej, ich efektywność i poziom niezależności
 • Unikanie korupcji
 • Odpowiedzialność podatkowa
 • Prawa akcjonariuszy, ze szczególnym naciskiem na akcjonariuszy mniejszościowych
 • Sprawozdawczość
 • Polityka wynagrodzeń.

Obecny wpływ ESG na rynek kapitałowy

Przeprowadzono już wiele badań analizujących wpływ ESG na wyniki spółek oraz osiągane przez nie giełdowe stopy zwrotu. Wnioski mogą okazać się dość zaskakujące.

Otóż, inwestowanie zgodne z kryteriami doskonale sprawdza się już dziś. W 2021 roku fundusz ETF oferujący ekspozycję na największe amerykańskie spółki z sektora ESG osiągnął o 30% wyższe zyski niż indeks S&P 500.

Jak zatem widzimy, nie wchodzi tutaj w grę zasada “coś za coś”. Nie musimy poświęcać zysków, aby przejść na zrównoważone inwestowanie. A w przyszłości wyniki osiągane przez takie spółki mogą być jeszcze bardziej imponujące…

Według większości analityków, kryteria ESG stanowią skuteczne narzędzie w lepszym oszacowaniu przyszłej efektywności spółek. Coraz bardziej oczywistym staje się fakt, że uwzględnienie kryteriów ESG w polityce inwestycyjnej może mieć pozytywny wpływ na efektywność portfela inwestycyjnego.

Ich nieuwzględnienie może z kolei zwiększać zarówno ryzyko inwestycyjne, jak i przyczyniać się do nadszarpnięcia reputacji.

Dyrektywa CSRD wzmocni wdrażanie ESG do strategii spółek

Należy także zwrócić uwagę, że już wkrótce na terenie Unii europejskiej wdrożona zostanie dyrektywa w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, nazywana dyrektywą CSRD. Zrównoważony rozwój

Ma ona za zadanie zwiększyć publiczną odpowiedzialność przedsiębiorstw poprzez zobowiązanie ich do regularnego ujawniania informacji na temat ich wpływu na społeczeństwo i środowisko, dodatkowo wzmocnić społeczną gospodarkę rynkową Unii Europejskiej i grać główną rolę w kształtowaniu standardów sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju na poziomie globalnym.

Po wejściu w życie regulacjami dyrektywy CSRD zbieranie i udostępnianie informacji na temat zrównoważonego rozwoju stanie się normą dla prawie 50 tysięcy firm w Unii Europejskiej. Przepisy dyrektywy przewidują trzystopniowy harmonogram zastosowania nowych obowiązków przez jednostki.

Największe przedsiębiorstwa po raz pierwszy będą musiały przedstawić te informacje za rok obrotowy 2024. Z kolei, małe i średnie spółki giełdowe złożą po raz pierwszy raporty za rok obrotowy 2026.

Z powyższego wynika, że wzrost znaczenia dbania o zrównoważoną przyszłość za pomocą stosowania zasad ESG, jednoznacznie przekłada się na rynek finansowy, co powinno spowodować, że w przyszłości inwestorzy będą po prostu odwracać się od spółek, które o wyżej wymienione kryteria nie dbają.

Na co należy uważać?

Oczywiście nie podlega żadnej dyskusji, że trzeba dokładnie weryfikować każdą spółkę przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu w nią. Wiele podmiotów ogłasza, że należy do sektora ESG tylko po to, aby wpisać się w panujący obecnie trend.

Natomiast fundamentalnie działania takich firm mogą nie opierać się na zrównoważonym rozwoju. Gdy prawda wychodzi na jaw, inwestorzy są do takiego podmiotu wrogo nastawieni, a spółka już raczej nieodwracalnie traci swoją renomę. Greenwashing

Na giełdzie niestety również występuje takie zjawisko jak greenwashing, dlatego rzetelne zweryfikowanie informacji zamieszczonych przez interesującą nas spółkę jest tak szalenie istotne. Więcej na temat greenwashingu, nazywanego również ekościemą, można przeczytać tutaj.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Uzupełnij komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najnowsze wpisy

NVIDIA znów zszokowała wynikami kwartalnymi i prognozami – akcje wystrzeliły

Sezon publikacji wyników kwartalnych na Wall Street wciąż trwa. W środę późnym wieczorem inwestorzy mogli zapoznać się z jednym...

Podobne artykuły