wtorek, 16 lipca, 2024

Handlujemy z Regulowanymi Brokerami

Ranking kredytów gotówkowych

Polecane

Jakub Bandura
Jakub Bandura
Redaktor portalu PoznajRynek.pl. Wiedzę z zakresu inwestowania oraz rynków finansowych zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta analizy technicznej oraz statystyki.

Choć nie każdy z nas zdaje sobie z tego sprawę, Polacy na ogół nie mają większych oporów przed zaciąganiem kredytów. W aspekcie zadłużania się społeczeństwa w Unii Europejskiej wyprzedza nas tylko Rumunia.

Wynika to oczywiście z dążenia do konsumpcyjnego trybu życia. Chcemy funkcjonować na podobnym poziomie, co obywatele krajów Europy Zachodniej, lecz wciąż nie posiadamy takich oszczędności, co oni.

Jak jednak powszechnie wiadomo, kredyt gotówkowy może być zaciągany także w innym celu. Zdarza się bowiem, że stanowi on dla nas ratunek w wypadku różnych nieszczęśliwych sytuacji, wymagających od nas poniesienia nagłych wydatków.

- Advertisement -Letnia Szkoła Tradingu i Inwestowania

W tym artykule postaramy się przedstawić wszystko, co trzeba wiedzieć o kredycie gotówkowym:

Kredyt gotówkowy – co to jest?

Kredyt gotówkowy to popularny produkt finansowy, oferowany przez banki. Stanowi on formę pożyczki, której warunki i regulacje są określane przez umowę między bankiem a klientem.

Kredyt gotówkowy jest jednym z najczęściej wykorzystywanych środków do finansowania różnorodnych potrzeb, od niespodziewanych wydatków, przez realizację większych projektów, po sfinansowanie codziennych wydatków.

Kredyt gotówkowy wyróżnia kilka elementów. Po pierwsze, jest to zobowiązanie finansowe, które klient zaciąga na określony czas. Czas ten może wynosić od kilku miesięcy do nawet 10 lat.

Po drugie, kredyt gotówkowy jest udzielany na dowolny cel. W tym przypadku, w przeciwieństwie do kredytu hipotecznego, bank nie wymaga informacji na co zostanie przeznaczona pożyczona kwota.

Po trzecie, maksymalna kwota kredytu gotówkowego dla klientów indywidualnych nie powinna przekraczać górnego limitu określonego w Ustawie o kredycie konsumenckim, czyli około 250 tysięcy złotych.

Pieniądze otrzymane z kredytu gotówkowego są zazwyczaj przelewane na rachunek bankowy klienta, choć niektóre instytucje mogą zaoferować wypłatę gotówki. Klient zobowiązany jest do regularnego spłacania kredytu zgodnie z harmonogramem spłat, który ustalany jest podczas zawierania umowy.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc otrzymać kredyt gotówkowy?

kredyt gotówkowyKonkretny, szczegółowy proces zaciągania kredytu gotówkowego zależy oczywiście od konkretnego banku – w każdej instytucji może on zatem wyglądać nieco inaczej. Zazwyczaj obejmuje on jednak kilka podstawowych kroków.

Po pierwsze, konsument, który pragnie zaciągnąć kredyt musi skompletować odpowiednie dokumenty, które zwykle obejmują dowód osobisty, dokumenty potwierdzające dochód (takie jak wyciągi z konta bankowego, na które wpływa wynagrodzenie czy zaświadczenia od pracodawcy o zatrudnieniu i osiąganych dochodach) oraz inne dokumenty wymagane przez bank.

Następnie klient składa wniosek o kredyt gotówkowy, który jest analizowany przez bank. Analiza ta obejmuje sprawdzenie zdolności kredytowej klienta, co oznacza ocenę czy klient będzie w stanie spłacić kredyt.

Jeśli wniosek jest zatwierdzony, konsument otrzymuje propozycję umowy, która zawiera wszystkie warunki kredytu, takie jak oprocentowanie, okres spłaty, wysokość raty i inne opłaty.

Czym jest zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa to nic innego, jak ocena zdolności potencjalnego kredytobiorcy do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w określonym czasie. To właśnie na podstawie oceny zdolności kredytowej bank decyduje, czy udzieli kredytu, a także jakie będą jego warunki.

W procesie oceny zdolności kredytowej, bank bierze pod uwagę wiele czynników. Przede wszystkim analizuje dochody kredytobiorcy, czyli jego wynagrodzenie za pracę, ale także inne źródła dochodów, takie jak renty, emerytury czy dochody z najmu.

BankPonadto, bank uwzględnia w tym kroku również obciążenia finansowe kredytobiorcy, czyli inne zobowiązania, które ma do spłacenia, takie jak choćby kredyt hipoteczny, karta kredytowa czy alimenty.

Kolejnym istotnym elementem oceny zdolności kredytowej jest historia kredytowa. Bank sprawdza, czy kredytobiorca terminowo spłacał swoje poprzednie zobowiązania, a informacje na ten temat znajduje w bazach danych takich jak przede wszystkim Biuro Informacji Kredytowej. Historia kredytowa ma wpływ na ocenę ryzyka kredytowego, czyli prawdopodobieństwa, że kredytobiorca nie spłaci kredytu.

Ile trwa ocena zdolności kredytowej przy kredycie gotówkowym?

Proces analizy złożonego przez kredytobiorcę wniosku kredytowego – w tym ocena zdolności kredytowej – może zająć od kilku minut do kilku dni, w zależności od banku.

Oprocentowanie kredytu gotówkowego

Oprocentowanie to jeden z kluczowych elementów każdej umowy kredytowej. To właśnie na jego podstawie obliczane są odsetki, które kredytobiorca musi zapłacić bankowi za korzystanie z pożyczonych pieniędzy.

Oprocentowanie kredytu jest wyrażane w procentach i może być stałe lub zmienne. Stałe oprocentowanie, jak sama nazwa wskazuje, nie zmienia się przez okres ustalony w umowie kredytowej. Takie oprocentowanie daje pewność, że koszt kredytu nie wzrośnie w ustalonym w umowie okresie, ale z drugiej strony, nie pozwala skorzystać z ewentualnych spadków stóp procentowych.

Oprocentowanie zmienne zależy natomiast od zmian stóp procentowych na rynku finansowym – konkretnie o jego wysokości decyduje wskaźnik WIBOR lub WIRON oraz marża banku. W praktyce oznacza to, że koszt kredytu gotówkowego przy oprocentowaniu zmiennym może wzrosnąć lub spaść w zależności od sytuacji ekonomicznej.

kredytGdy podejmujemy decyzję o zawarciu umowy kredytowej, należy dokładnie przyjrzeć się oprocentowaniu i rzetelnie przeanalizować, jakie ma ono znaczenie dla całkowitego kosztu kredytu.

Należy przy tym pamiętać, że nie zawsze najniższe oprocentowanie zmienne będzie oznaczało najtańszy kredyt, biorąc pod uwagę cały okres trwania umowy.

Na co zwrócić uwagę przy zaciąganiu kredytu gotówkowego?

Ostateczne zawarcie umowy kredytowej jest często naprawdę poważnym zobowiązaniem, które potrafi mieć długotrwałe skutki finansowe. Z tego powodu przed podjęciem finalnej decyzji należy zwrócić uwagę co najmniej na kilka kluczowych aspektów. Pierwszy z nich to:

RRSO

Bardzo często nominalne oprocentowanie kredytu gotówkowego jest wśród konsumentów błędnie utożsamiane z jego realnym kosztem.

Niestety, w rzeczywistości to zaledwie jedno z wielu obciążeń, które musi ponieść konsument decydujący się na kredyt. Jak zatem poznać rzeczywiste oprocentowanie naszego zobowiązania?

Z pomocą przychodzi tutaj RRSO – rzeczywista roczna stopa oprocentowania. To rozbudowany wskaźnik, który uwzględnia nie tylko oprocentowanie nominalne, ale także wszystkie dodatkowe koszty, takie jak prowizja za udzielenie kredytu, opłaty za obsługę kredytu czy ewentualne ubezpieczenie kredytu.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania jest wyrażana w procentach, a liczy się ją w skali roku. Warto przy tym jednak pamiętać, że RRSO jest wskaźnikiem teoretycznym i zakłada, że kredyt będzie spłacany zgodnie z harmonogramem, a wszystkie koszty pozostaną niezmienne przez cały okres kredytowania.

W praktyce koszty kredytu mogą się zmieniać, na przykład w wyniku zmiany stóp procentowych, jeśli zdecydowaliśmy się na kredyt gotówkowy ze zmiennym oprocentowaniem.

Harmonogram spłaty kredytu

Przed finalnym zawarciem umowy kredytowej zawsze powinniśmy upewnić się, że rozumiemy, jak i kiedy musimy spłacać nasz kredyt. W tym aspekcie przede wszystkim należy zwrócić uwagę na terminy płatności.

Co więcej, trzeba także uwzględnić, czy rata naszego kredytu gotówkowego jest stała czy malejąca. W pierwszej z tych opcji dopóki nie zmienia się oprocentowanie kredytu, nasza rata – jak sama nazwa wskazuje – pozostaje stała.

Z biegiem czasu zmienia się jednak proporcja kapitału i odsetek spłacanych w każdej racie. Na początku jesteśmy winni bankowi najwięcej, a zatem przewagę mają odsetki. Pod koniec spłaty kredytu regulujemy przede wszystkim należność kapitałową.

Drugi wariant, wciąż rzadziej spotykany, to raty malejące. Działają one w nieco innych sposób. W przypadku rat malejących w każdej racie spłacamy bowiem dokładnie tyle samo kapitału, ale z biegiem czasu maleją odsetki.

Warunki wcześniejszej spłaty kredytu

Ponadto, należy mieć świadomość, że kredyt gotówkowy zawsze można spłacić wcześniej, niż wynika to z harmonogramu. Mówi o tym art. 48 Ustawy o kredycie konsumenckim. Jednocześnie bank może sobie jednak zastrzec “odszkodowanie na wypadek wcześniejszej spłaty kredytu”.

Pod tym określeniem kryje się rekompensata za utracone odsetki, które bank przestaje otrzymywać, gdy kredyt zostaje spłacony szybciej niż zakładał pierwotny harmonogram.

Co ważne, opisywana prowizja ta dotyczy tylko i wyłącznie kredytu o stałej stopie oprocentowania. Nie może więc pojawić się ona przy kredycie gotówkowym o zmiennym oprocentowaniu.

Wysokość omawianej rekompensaty zależy od wielu czynników, takich jak stopa procentowa, czas do końca umowy kredytowej oraz wysokość spłacanego kredytu. Warto jednak mieć świadomość, że maksymalna wysokość tej prowizji nie może przekroczyć:

  • 1% kwoty wcześniej spłaconego kredytu – jeśli do końca umowy kredytowej pozostał więcej niż rok
  • 0,5% kwoty wcześnie spłaconego kredytu – jeśli do końca umowy kredytowej pozostał maksymalnie rok.

Przed podpisaniem umowy kredytowej powinniśmy więc dowiedzieć się, jaka jest w niej zapisana wysokość prowizji za wcześniejszą spłatę naszego kredytu gotówkowego.

Szczegółowa analiza umowy kredytu

Na sam koniec powinniśmy dokładnie przeczytać całą umowę kredytową, upewniając się, że rozumiemy wszystkie warunki i klauzule.

Przede wszystkim warto tutaj przeanalizować konsekwencje nieterminowej spłaty naszego zobowiązania. Co się stanie, jeżeli nie będziemy w stanie spłacić kredytu na czas? Jakie opłaty zostaną nam naliczone, gdy będziemy spóźniać się ze spłatą jednej lub paru rat? Zawsze powinniśmy bowiem brać pod uwagę taki czarny scenariusz, nawet jeśli dziś nie wydaje się on nam realny.

Co bardzo ważne, jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości dotyczące naszej umowy kredytowej, powinniśmy zadać przedstawicielowi banku udzielającego nam kredytu konkretne pytania, które będą miały na celu w pełni wyjaśnić nam każde niejasne sformułowanie.

Mało tego – jeśli nasze wątpliwości nie zostaną rozwiane przez przedstawicieli banku, najlepszym pomysłem będzie skonsultowanie się z doradcą finansowym lub kredytowym, ewentualnie prawnikiem. Pod żadnym pozorem nie powinniśmy bowiem podpisywać umowy, gdy jakikolwiek z jej aspektów nie wydaje się nam jasny.

Kredyt gotówkowy a pożyczka

kredyt gotówkowy

Pojęcia kredyt gotówkowy i pożyczka w mowie potocznej bywają bardzo często stosowane zamiennie. Wiele osób sądzi bowiem, że oba odnoszą się do tego samego produktu finansowego. W rzeczywistości sprawa wygląda jednak inaczej.

Kluczową różnicę stanowi tutaj źródło finansowania. Pożyczka na raty może bowiem zostać zaciągnięta od prywatnej osoby lub od firmy pożyczkowej. O kredyt gotówkowy natomiast możemy ubiegać się tylko i wyłącznie w banku.

Co więcej, należy zauważyć, że pożyczka gotówkowa jest umową, na podstawie której pożyczkodawca udostępnia środki pieniężne lub niematerialne pożyczkobiorcy. Umowa ta, wobec której zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, określa termin zwrotu pieniędzy lub rzeczy w takiej samej ilości, a także wysokość odsetek oraz innych opłat związanych z udostępnieniem danej kwoty.

Zasady przyznawania kredytu gotówkowego reguluje zaś art. 69 ustawy Prawo bankowe, który mówi, że poprzez umowę zawarcia kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji klienta na określony w umowie czas, konkretną kwotę pieniędzy.

Kredyt gotówkowy a kredyt konsumpcyjny

Kredyt gotówkowy bywa także często określany kredytem konsumpcyjnym. Czy takie nazewnictwo jest błędne? Nie do końca, lecz należy przy tym wyjaśnić co dokładnie kryje się pod pojęciem kredytu konsumpcyjnego.

Okazuje się, że kredyt konsumpcyjny jest szeroką kategorią produktów bankowych, w ramach których klient pozyskuje środki finansowe na dowolny cel. Zasadniczo pieniądze z takiego kredytu mogą posłużyć sfinansowaniu bieżących potrzeb gospodarstwa domowego – czyli można je wydać na konsumpcję.

Oznacza to, że kredyt konsumpcyjny odnosi się do kredytów udzielanych wyłącznie przez instytucje bankowe i obejmuje takie zobowiązania jak:
-Kredyt w rachunku bieżącym
-Kredyt na karcie kredytowej
-Kredyt ratalny
-Kredyt gotówkowy

Zaciągnięcie kredytu gotówkowego online

Dziś, jako że coraz więcej usług przenosi się do świata cyfrowego, liczne banki oferują swoim klientom możliwość zaciągnięcia kredytu gotówkowego online. Dzięki temu klienci mogą zaoszczędzić czas i uzyskać kredyt gotówkowy bez wychodzenia z domu.

Kredyt online zaczyna się od wypełnienia wniosku przez Internet. Większość banków ma na swojej stronie internetowej formularze wniosków o kredyt gotówkowy. Formularz ten zazwyczaj wymaga podania podstawowych informacji, takich jak imię i nazwisko, adres, informacje kontaktowe, informacje o zatrudnieniu i dochodach.

Po wypełnieniu formularza, wniosek jest analizowany przez bank. Proces ten może zająć od kilku minut do kilku dni, w zależności od banku. W przypadku pozytywnej decyzji, wnioskujący otrzymuje propozycję umowy kredytowej, którą musi zaakceptować.

Warto zaznaczyć, że niektóre banki mogą wymagać dostarczenia dodatkowych dokumentów, takich jak wyciągi bankowe czy potwierdzenia dochodu, co można zazwyczaj zrobić drogą elektroniczną.

Jak zatem wybrać najlepszy kredyt gotówkowy?

Jak powszechnie wiadomo, rynek kredytów gotówkowych jest bardzo konkurencyjny i banki oferują różne produkty, które mogą znacznie się różnić pod względem warunków oraz kosztów. Dlatego naszym celem powinno być przeanalizowanie i porównanie różnych ofert, co przy takiej ilości propozycji ze strony banków może być dość wymagające.

Jak zatem skutecznie tego dokonać? Z pomocą przychodzi tutaj porównywarka kredytów gotówkowych. To bardzo pomocne narzędzie pozwalające w szybki i prosty sposób oszacować koszty naszego zobowiązania.

Prezentowany ranking uwzględnia wszystkie istotne parametry charakteryzujące kredyty gotówkowe, co pozwoli nam na szybkie porównanie kosztów interesujących nas ofert kredytu oraz ułatwi wybór najtańszego, a zarazem optymalnego dla nas zobowiązania.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Uzupełnij komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najnowsze wpisy

Memecoiny Solana oparte na Donaldzie Trumpie eksplodują po próbie zamachu na jego życie

Treść artykułu dostarczona przez Partnera w ramach współpracy komercyjnej. Po nieudanej próbie zamachu na byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa,...

Podobne artykuły