Zdyskontowane przepływy pieniężne, w skrócie DCF (z ang. discounted cash flow) to metoda wykorzystywana do oceny wartości inwestycji na podstawie jej przyszłych przepływów pieniężnych. W skrócie w analizie DCF próbuje się obliczyć dzisiejszą wartość firmy na podstawie prognoz dotyczących jej przyszłych przepływów pieniężnych.

Jak obliczyć zdyskontowane przepływy pieniężne?

Wskaźnik DCF możemy obliczyć za pomocą następującego równania:

Gdzie:

CF — przepływ środków pieniężnych

r — stopa dyskontowa

Celem obliczania wskaźnika DCF jest oszacowanie, ile pieniędzy z inwestycji otrzyma inwestor. We wzorze zwrot z inwestycji jest korygowany o wartość pieniądza w czasie (czyli zakłada się, że pieniądz dziś jest wart więcej niż np. za rok).

Oczywiście obliczenie wskaźnika DCF wymaga uwzględnienia wielu różnych danych takich jak np. uwzględnienie przyszłego poziomu sprzedaży, marży zysku, określenie odpowiedniej stopy dyskontowej. Jest to tym trudniejsze, im bardziej złożone są przepływy pieniężne w analizowanej spółce. Dlatego też wykorzystując wskaźnik zdyskontowanych przepływów pieniężnych, trzeba mieć na uwadze używanie go tylko tam, gdzie można prognozować przyszłe przepływy z rozsądną pewnością.

Jak wykorzystać wskaźnik DCF w praktyce?

Wyobraź sobie, że planujesz inwestycje na rynku nieruchomości, ponieważ spodziewasz się, że ceny mieszkań, domów będą rosnąć. Planujesz kupić mieszkanie za 300 000 zł i spodziewasz się sprzedać je za 10 lat za 500 000 zł. W celu uproszczenia pomińmy w tej analizie ewentualny wynajem (i zyski z niego), koszty czynszu, podatki itp. Alternatywną inwestycją niech będzie fundusz inwestycyjny, którego przewidywany wzrost to 8% rocznie przez kolejne 10 lat.

W takiej sytuacji inwestycja w mieszkanie nie jest opłacalna, ponieważ alternatywna inwestycja jest w stanie wygenerować większy zysk.

Oczywiście ten przykład jest bardzo uproszczony, jednak pokazuje niektóre problemy związane z obliczaniem DCF, w tym najważniejszą, jaką jest określenie rzetelnych prognoz dotyczących przyszłości.

Wskaźnik DCF może być wykorzystywany również do oceny projektów firmowych. Jeżeli analiza DCF dała wartość większą niż początkowa, to jest zielone światło dla danej inwestycji.

Ograniczenia wskaźnika DCF

DCF to wskaźnik, który dobrze wykorzystany dostarczy wielu cennych informacji. Jednocześnie, jeżeli zapominamy o jego ograniczeniach, to wtedy może on dostarczać fałszywych danych, które będą prowadzić do złych decyzji inwestycyjnych. Dlatego warto zdawać sobie sprawę z ograniczeń modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych.

Pierwszym ograniczeniem jest stopa dyskontowa — może ona zmieniać się w czasie. Dlatego w trakcie trwania projektu obliczenia początkowe mogą nie być aktualnie. Podobnie mogą zmienić się koszty kapitału, czy też prognozowana stopa zwrotu z inwestycji.

Kolejnym problemem jest wykorzystanie wskaźnika DCF do analizy trudnych inwestycji. Jeżeli planujesz np. zainwestować w spółki takie jak Apple, Amazon to wtedy oszacowanie przyszłych przepływów pieniężnych jest praktycznie niemożliwe. Ciężko jest bowiem określić wszystkie zmienne — jest zbyt wiele pytań, na które nie ma jednoznacznych odpowiedzi.

Wskaźnik DCF powinien opierać się na analizie i rozsądnych szacunkach. Jeżeli jest mniej zmiennych do szacowania, to wtedy ze wskaźnika płyną bardziej wartościowe informacje. Są to dane, które mogą wykorzystywać zarówno inwestorzy do oceny inwestycji, jak i przedsiębiorcy do analizy projektów biznesowych.

Dlatego warto jednocześnie wykorzystywać również inne wskaźniki, które pomogą w podjęciu możliwie najlepszych decyzji.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o