Wskaźnik zmienności VIX został stworzony przez Chicago Board Options Exchange (CBOE) w 1993 roku. Pokazuje on oczekiwaną zmienność indeksu S&P500 w ciągu najbliższych 30 dni. Wartość indeksu VIX jest wykorzystywana do pomiaru nastrojów, ryzyka rynkowego, strachu i stresu przed podjęciem decyzji inwestycyjnych.

Jak działa VIX?

W celu obliczenia wskaźnika VIX bierze się pod uwagę dwie najlepsze oferty kupna i sprzedaży wszystkich opcji w indeksie S&P500 o terminie wygaśnięcia nie krótszym niż 8 dni. Poszczególnym opcjom nadawane są różne wagi.

Wartość indeksu VIX jest implikowaną 30-dniową zmiennością indeksu S&P 500, która jest pomnożona przez 100.

Do obliczenia zmienności wykorzystywane jest odchylenie standardowe. Im odchylenie jest większe, tym zmienność jest większa, a im mniejsze tym zmienność jest mniejsza.

Jak wykorzystać indeks VIX w inwestycjach?

Indeks VIX wykorzystuje fakt, że istnieje silna korelacja pomiędzy zmiennością na giełdzie a zyskami, które spadają w okresach większej zmienności. Wiąże się to z tym, że zyski są zwykle stopniowe, natomiast spadki mają tendencję do większych posunięć wykresu.

Dlatego też można wykorzystać wartości indeksu VIX do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Wyższe wartości przyjmowane przez ten wskaźnik mogą oznaczać większą nerwowość na rynku, co może zapowiadać spadki. Możesz to wykorzystać żeby sfinalizować swoje transakcje lub wykorzystać możliwości jakie daje krótka sprzedaż. Natomiast niskie wartości VIX sugerują, że rynek jest spokojny i będzie rósł stopniowo. Można to wykorzystać jako sygnał do zakupu akcji.

VIX można też wykorzystać bezpośrednio, jako narzędzie do inwestycji wykorzystując odpowiednie kontrakty krótkoterminowe, które śledzą określony indeks.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o