Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych, w skrócie SEC (z ang. United States Securities and Exchange Commission) jest niezależną federalną agencją rządową, której zadaniem jest ochrona inwestorów oraz utrzymanie uczciwego i prawidłowego funkcjonowania rynków papierów wartościowych. Monitoruje ona korporacyjne działania w Stanach Zjednoczonych i chroni inwestorów przed nieuczciwymi oraz manipulacyjnymi praktykami na rynku.

Historia SEC

Agencja została stworzona przez Kongres w 1934 roku. Miała na celu przywrócić zaufanie inwestorów, które zostało utracone w wyniku kryzysu z 1929 r. Głównym jej zadaniem było pilnowanie, żeby firmy składały prawdziwe oświadczenia, natomiast brokerzy, dealerzy i giełdy traktowali inwestorów uczciwie. Od 1934 roku zostały wprowadzone liczne ustawy, które pomogły SEC realizować swoją misję.

Dzisiaj SEC prowadzi wiele działań egzekucyjnych przeciwko firmom i osobom, które łamią przepisy dotyczące papierów wartościowych. Ponadto angażuje się w działania karne prowadzone przez Departament Sprawiedliwości.

Przewinienia, jakimi zajmuje się SEC, dotyczą m.in. oszustw księgowych, czy też rozpowszechniania informacji fałszywych, czy też wprowadzających w błąd. SEC ściga również jednostki, które wykorzystują informacje poufne.

Amerykańska Komisja Papierów wartościowych i giełd odegrała również bardzo istotną rolę po Wielkiej Recesji z 2008 roku. Ścigała ona instytucje finansowe, które spowodowały kryzys i zwróciła miliardy dolarów inwestorom. Pomimo zebrania blisko 4 miliardów dolarów w postaci kar, zwolnień i innych ulg pieniężnych cały czas wiele osób krytykuje agencje, że nie zrobiła wystarczająco dużo, żeby ścigać osoby wyższego stopnia. Do tej pory tylko jeden członek zarządu Wall Street został skazany za przestępstwa związane z kryzysem.

Jak działa SEC?

Głównym celem SEC jest nadzorowanie rynku finansowego — zarówno organizacji, jak i osób fizycznych. Zapewnia inwestorom dostęp do kluczowych informacji, takich jak:

  • Wyciągi rejestracyjne
  • Okresowe raporty finansowe
  • Inne formularze papierów wartościowych

Wszystkie te informacje są dostępne w elektronicznej bazie danych znanej jako EDGAR.

Na czele SEC stoi pięciu komisarzy, z których jeden pełni funkcję przewodniczącego. Maksymalnie trzech z pięciu komisarzy może pochodzić z tej samej partii politycznej. Od strony formalnej SEC dzieli się na 5 działów:

  • Wydział finansów korporacyjnych,
  • Wydział egzekucji,
  • Wydział zarządzania inwestycjami,
  • Wydział analiz ekonomicznych i ryzyka,
  • Wydział handlu i rynków.

Celem tych działów jest kontrolowanie instytucji papierów wartościowych, egzekwowanie przepisów SEC oraz wydawanie nowych zasad. Agencja w ramach egzekwowania zasad może wnosić tylko powództwa cywilne. Sprawy karne podlegają jurysdykcji organów ścigania w ramach Departamentu Sprawiedliwości. Jednocześnie SEC często współpracuje ściśle z takimi agencjami w celu dostarczenia dowodów.

SEC dzieli się również na 23 biura. Warto wyróżnić spośród nich biuro Whistleblower. Stworzone zostało w wyniku reformy Dodd-Frank z 2010 r. Program ten nagradza uprawnione osoby za udostępnianie informacji, które będą prowadzić do udanych działań w zakresie egzekwowania prawa. Osoby fizyczne mogą otrzymać od 10% do 30% całkowitych wpływów z sankcji, których wartość będzie przekraczać 1 mln dolarów.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o