Lekcja 1: Wprowadzenie do rynku walutowego

Handel walutami? Forex? Jesteś całkowicie zielony w tych pojęciach? Zapraszam na krótkie wprowadzenie.

Słowo Forex lub FX, jest skrótem od angielskiego terminu Foreign Exchange, czyli w dosłownym tłumaczeniu „międzynarodowa wymiana”. W rzeczywistości oznacza ono międzynarodowy rynek finansowy, głównie rynek walutowy. Do niedawna transakcje na rynku walutowym były domeną największych graczy: banków, korporacji, banków centralnych i inwestorów instytucjonalnych. Forex istnieje już od wielu lat, ale dzięki brokerom forex w ostatnich latach stał się również popularny wśród inwestorów indywidualnych. Jest to największy rynek finansowy na świecie, który swoimi obrotami bije wszystko na głowę osiągając niebagatelną sumę rzędu 4 bilionów dolarów dziennie. Dla porównania, parkiet w Nowym Jorku generuje „zaledwie” około 22 miliardów dolarów.W zasadzie, jeżeli kiedykolwiek spotkałeś się z wymianą walut, np. w kantorze, byłeś uczestnikiem rynku forex. Wyjeżdzając na zagraniczne wczasy, zwykle musimy wymienić nasze złotówki na inną walutę. Zauważ, że jeżeli przy powrocie zostało nam jeszcze trochę waluty obcej, kursy walut zmieniły się. To właśnie te wahania pozwalają nam zarabiać na rynku forex.

Na rynku forex przedmiotem obrotu są tylko i wyłącznie pieniądze, tj. waluta. Nie kupujemy tutaj nic fizycznego. Waluta kraju jest traktowana jak kupno „udziałów” w danym państwie, podobnie jak kupowanie akcji jakiejś spółki. Cena waluty jest odzwierciedleniem aktualnego oraz przyszłego stanu odpowiedniej gospodarki. Jeżeli decydujemy się na zakup jakiejś waluty zazwyczaj zakładamy, że gospodarka danego kraju jest dobra, a w przyszłości będzie nawet jeszcze lepsza.

Forex jest jednoczesnym kupnem jednej waluty i sprzedażą drugiej. Waluty są notowane na rynku międzybankowym i sprzedawane w parach, np. euro i dolar (EUR/USD) lub funt i jen (GBP/JPY). Kursy par walutowych to nic innego jak stałe przeciąganie liny każdej waluty na własną stronę. Wahania kursów są właśnie odzwierciedleniem, która waluta jest silniejsza w danym momencie.

Główne pary walutowe

Najczęściej na rynku obraca się parami o nazwie „majors”. Jest to siedem par walutowych, które zawierają dolara amerykańskiego z jednej strony. Pary te są najbardziej płynnymi i najbardziej powszechnymi w obrocie na świecie. Dlatego handlując na tych parach, możemy się spodziewać niskich kosztów transakcyjnych.Jeżeli chodzi o pary, które nie zawierają dolara, to połączenie dwóch innych walut będzie nazywane crossem walutowym.

Istnieją również pary, które noszą miano egzotycznych. Są to połączenia jednej z głównych walut z walutą rynków wschodzących, takich jak Brazylia, Meksyk, Węgry czy Turcja. Należy pamiętać, że te pary nie są tak często używane do obrotu więc koszty transakcyjne będą o wiele większe, niż w przypadku popularnych majorsów.


Załóż konto w easyMarkets

Anuluj swoje stratne transakcje dzięki dealCancellation. Jest to funkcja na platformie easyMarkets, która daje prawo do anulowanie transakcji w ustalonym czasie oraz odzyskania zainwestowanych środków. Jest to jedno z najbardziej innowacyjnych narzędzi do zarządzania ryzykiem na rachunku.


Jak można zarabiać na rynku Forex?

Podobnie jak w przypadku rynków papierów wartościowych, np. akcji, i rynków towarowych, kursy walut na rynku Forex zależą od podaży i popytu: im więcej jest inwestorów zainteresowanych kupnem danej waluty, tym wyższa jej cena i na odwrót.

Popyt na daną walutę oraz jej podaż na rynku kształtuje wiele czynników, ale zasadniczo preferowana jest waluta kraju z silną, stabilną gospodarką i systemem bankowym oraz niskim ryzykiem politycznym. Istotne też są dane makroekonomiczne. Waluty krajów o szybkim tempie wzrostu gospodarczego będą zwykle miały przewagę. Ponadto waluty krajów, gdzie stopy procentowe są wyższe, kupowane są zwykle chętniej.

Forex jest sposobem na zarabianie, korzystając z różnicy kursowej między walutami. Jeżeli jedna z walut traci lub zyskuje względem innej waluty, to możemy skorzystać właśnie z wahania tych kursów, co w praktyce polega na kupowaniu waluty (a raczej jej notowań), która się umacnia oraz na sprzedawaniu waluty, która traci na wartości.

Zalety i wady rynku Forex

Jest kilka przyczyn popularyzacji rynku Forex, które stanowią zarazem jego zalety. Sprawiają one, że jest to atrakcyjny rynek finansowy dla inwestora indywidualnego. Paradoksalnie z niektórymi z nich związane jest również jednak pewne ryzyko.

  • Po pierwsze, Forex działa 24 godziny na dobę, przez 5 dni w tygodniu.
  • Transakcje przeprowadza się o każdej porze dnia i nocy i to online.
  • Nie potrzeba dostępu do skomplikowanych i kosztownych w użytkowaniu platform obrotu.
  • Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać samodzielnie z ogólnodostępnych źródeł: stron internetowych czy prasy biznesowej.
  • Ponadto rynki Forex są niezwykle płynne, dzięki czemu sprzedaż lub kupno dowolnej ilości waluty w każdym momencie nie stanowi problemu, i dynamiczne, co przekłada się na bardzo niskie koszty transakcyjne.
  • Na rynkach Forex można zarabiać zarówno na wzrostach kursów, jak i na spadkach. Z tą zaletą wiąże się jednak pewna wada: mianowicie można nie tylko zyskiwać, ale i tracić zarówno przy trendzie zwyżkowym, jak i zniżkowym!
  • Dzięki mechanizmowi, jakim jest dźwignia finansowa, możemy handlować walutami, dysponując kwotą wielokrotnie większą, niż posiadamy. To rozwiązanie ma również wadę taką, że wiąże się z nim bardzo duże ryzyko finansowe.

Lekcja 2: Jak zarabiać na Forex? Czy to takie proste, szybkie i przyjemne?