Średni ważony koszt kapitału, w skrócie WACC (z ang. Weighted average cost of capital), to wskaźnik, który mówi o przeciętnym koszcie kapitału, który jest zaangażowany w finansowanie inwestycji. W obliczaniu uwzględnione są wszystkie źródła kapitału, jakie są użyte do finansowania.

Jak obliczyć wskaźnik WACC

Wskaźnik WACC można obliczyć za pomocą wzoru:

WACC = E/V*Re+D/V*Rd* (1-Tc)

Gdzie:

Re — koszt kapitału własnego

Rd — koszt długu

E — wartość Rynkowa kapitału firmy

D — Wartość rynkowa długu firmy

V = E+D — całkowita wartość rynkowa finansowania firmy

E/V — procent finansowania, jakim jest kapitał własny

D/V — procent finansowania z długu

Tc — stawka podatku

Najwygodniej jest obliczyć wskaźnik WACC, wykorzystując do tego specjalistyczne oprogramowanie lub arkusz kalkulacyjny Excel. W obu przypadkach kluczowe jest tak naprawdę odpowiednie wprowadzenie danych — każdy błąd może zafałszować wyniki wskaźnika WACC.

Przykład obliczenia

Wyobraź sobie spółkę X, której wartość rynkowa kapitału (E) wynosi 200 mld, natomiast wartość rynkowa długu (D) wynosi 50 mld. Łatwo obliczyć, że wartość V (E+D) wynosi 250 mld. Możemy też bez problemu obliczyć procent finansowania, jakim jest kapitał własny (E/V), który wynosi 80% oraz procent finansowania z długu (D/V), które wynosi 20%.

W celu obliczenia kosztów kapitału własnego można użyć m.in. modelu wyceny aktywów kapitałowych (CAPM). Załóżmy, że wykorzystując ten wskaźnik, obliczyliśmy koszt kapitału własnego na poziomie 4%.

Koszt długu możemy obliczyć przez podzielenie kosztów odsetek firmy przez obciążenie długiem. Załóżmy, że w przypadku naszej spółki koszty odsetkowe w skali roku wynoszą 2,2 mld zł. Oznacza to, że koszt zadłużenia wynosi 4,4% (2,2/50).

Przyjmijmy, że stawka podatku wynosi 19%.

Na podstawie tych danych można obliczyć wskaźnik WACC. Wystarczy wszystkie dane podstawić do wzoru:

WACC = 80%*4%+20%*4,4% * (1-19%)

WACC = 3,91%

Jak widać obliczane ręczne wskaźnika WACC to proces wielostopniowy. Dlatego dzisiaj wykorzystuje się do tego oprogramowanie. Wystarczy stworzyć prosty arkusz Excel, do którego będzie się po prostu wprowadzało dane i to wystarczy, żeby obliczać szybko i wygodnie wskaźnik WACC.

Wykorzystanie wskaźnika WACC

W skrócie wskaźnik WACC określa minimalną stopę zwrotu, przy której firma zwróci zysk inwestorom. W celu określenia osobistych zysków wystarczy odjąć WACC od procentowego zwrotu z firmy.

Przykładowo, jeżeli firma daje zwrot w wysokości 15%, natomiast wskaźnik WACC wynosi 9%, to oznacza to, iż z każdej złotówki zainwestowanej w firmę stworzy ona 6 groszy wartości. Natomiast jeżeli zwrot jest mniejszy niż wskaźnik WACC (np. zwrot wynosi 10%, a wskaźnik Wacc 15%), to wtedy firma traci 5 groszy na każdej złotówce. W takiej sytuacji lepiej jest poszukać innej spółki do inwestycji.

Analitycy mogą wykorzystać tę metodę do oceny różnych inwestycji i określenia, które z nich są warte realizacji. Średni ważony koszt kapitału może być wykorzystany do określenia stopy dyskonta, którą wykorzystuje się w obliczaniu innych wskaźników takich jak NPV.  Można go również wykorzystać jako stopę procentową w przypadku obecnej inwestycji do obliczenia wskaźnika ROIC. WACC jest również niezbędny do obliczenia wskaźnika EVA.

Ograniczenia wskaźnika WACC

Największym ograniczeniem wskaźnika WACC jest to, że niektóre elementy formuły nie są do końca obiektywne. Mowa tu szczególnie o koszcie kapitału własnego (Re). Wartość ta może być stosunkowo trudna do obliczenia, ponieważ nie ma wyraźniej wielkości. Zasadniczo jest to kwota, którą firma musi wydać, aby utrzymać cenę akcji, która zadowoli inwestorów. Do jego obliczenia można wykorzystać m.in. wskaźnik CAPM.

To sprawia, że wiarygodność wskaźnika WACC zależy w dużej mierze od tego, jak skutecznie dane wykorzystane do obliczeń oddają prawdziwą sytuację w firmie. Dlatego też należy używać również innych wskaźników, żeby określić opłacalność inwestycji w spółkę.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o