Wskaźnik niedoli (z ang. misery index) jest wskaźnikiem ekonomicznym, który został opracowany przez Arthura Okuna. Pozwala on określić stan, w jakim znajduje się gospodarka przez pryzmat dwóch istotnych dla przeciętnego obywatela danych: poziomu inflacji oraz bezrobocia.

Jak obliczany jest wskaźnik niedoli?

Obliczenie wskaźnika w podstawowej wersji jest bardzo proste — wystarczy dodać stopę inflacje oraz stopę bezrobocia. Wzór wygląda następująco:

Wskaźnik Niedoli = stopa inflacji + stopa bezrobocia

Im wyższy jest wskaźnik, tym większe poczucie niedoli odczuwane przez przeciętnego obywatela, wyborcę.

Użyteczność wskaźnika niedoli

W podstawowej wersji wskaźnik ten jest mocno ograniczony. Przede wszystkim nie uwzględnia on zmian dotyczących wzrostu gospodarczego, zmieniającej się sytuacji ekonomicznej w kraju. Przykładowo na początku recesji stopa bezrobocia jest niższa, natomiast po jej zakończeniu przez pewien czas ciągle może być zawyżona. Przez to wskaźnik nie oddaje prawdziwej sytuacji ekonomicznej kraju.

Oprócz tego krytycy zwracają uwagę, że inflacja ma mniejszy wpływ na poczucie nieszczęścia niedoli, zwłaszcza jeżeli rząd odpowiednio nią zarządza.

Należy jednocześnie zauważyć, że wskaźnik ten jest wykorzystywany jako środek do oceny ogólnego stanu światowej gospodarki.

Wariacje wskaźnika niedoli

Powstały różne wariacje wskaźnika niedoli. W 1999 r. Robert Barro po raz pierwszy dokonał modyfikacji, tworząc Barro Misery. W obliczaniu tego wskaźnika wykorzystuje się dane o stopach procentowych, wzroście gospodarczym. Został on początkowy wykorzystany tylko do oceny sytuacji ekonomicznej USA. Jednak później Steve Hanke wykorzystał zmodyfikowany wskaźnik Barro i zaczął go wykorzystywać poza USA. Sumował on inflację, bezrobocia oraz oprocentowanie kredytów bankowych, a od tej sumy odejmował realne PKB na mieszkańca.

Steve Hanke publikuje co roku globalną listę krajów dla państw, które w terminie przekazują odpowiednie dane. Można ją zobaczyć tutaj

Łatwo zauważyć, że im wyższą pozycję w rankingu ma państwo, tym „gorzej” się w nim żyje. Pierwsze w 2018 roku bezprecedensowo wygrała Wenezuela. Polska znajduje się na 79 miejscu spośród 95 państw, które dostarczyły niezbędnych danych.

W oparciu o wskaźnik niedoli stworzono również wiele innych wskaźników. Ciekawy z pewnością jest wskaźnik stworzony przez Toma Lee — Bitcoin Misery Index, który ma na celu mierzyć przeciętne zadowolenie inwestora Bitcoin. Wskaźnik mierzy stosunek wygranych transakcji do transakcji ogółem i wynik dodaje do ogólnej zmienności kryptowaluty.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o