Zawieszenie prac rządu w USA ma miejsce, gdy urzędy rządowe nie mogą pozostać otwarte z powodu braku funduszy. Następuje to zwykle, gdy występują opóźnienia związane z zatwierdzeniem budżetu federalnego. Zamknięcie trwa, dopóki strony nie osiągną kompromisu i nie zostanie zatwierdzony projekt budżetu.

Podczas trwania zamknięcia rządu USA wiele operacji rządowych zostaje wstrzymanych. Niektóre organizacje mogą pozostać otwarte, wykorzystując rezerwy gotówkowe, jednak po wyczerpaniu rezerw również zostaną zamknięte.

Jakie organy są otwarte podczas zamknięcia rządu?

Niektóre organizacje zostają otwarte cały czas. Mówimy tu przede wszystkim o usługach, których zawieszenie zagrażałoby zdrowiu, życiu, lub bezpieczeństwu publicznemu. Będą pracować w tych organizacjach niezbędni pracownicy, jednak w okresie zamknięcia rządu nie będą otrzymywać wypłat (chyba że zostanie wydany specjalny rachunek na sfinansowanie tych godzin pracy). Do najważniejszych agencji możemy zaliczyć:

  • Agencję do spraw Egzekwowania Narkotyków (DEA)
  • Federalne Biuro Śledcze (FBI)
  • Administrację Bezpieczeństwa Transportu (TSA)
  • Agencję Ceł i ochrony granic (CBP)

W okresie zamknięciu rządu działałby również urząd pocztowy, ponieważ pomimo że jest własnością państwa, to nie otrzymuje funduszy federalnych.

Ponadto wypłaty obywatelom (np. bezrobotnym, weteranom) ze źródeł rządowych będą trwały nadal, ponieważ programy otrzymują pieniądze ze specjalnych budżetów. Natomiast pracownicy federalni w trakcie zamknięcia rządu mogą ubiegać się o tymczasowe bezrobocie.

Skutki zamknięcia rządu dla społeczeństwa

Skutki zamknięcia rządu wpływają w widoczny sposób na amerykańską gospodarkę. Większość społeczeństwa amerykańskiego zauważy zmiany w postaci mniejszej liczby usług, z których mogą korzystać. Widoczne może być m.in. zamknięcie narodowych parków oraz pomników.

Ponadto przetwarzanie wniosków o pożyczki może trwać dłużej, a w niektórych sytuacjach może być nawet niemożliwe. Wydłuży się również termin rozpatrzenia nowych wniosków np. o bezrobocie, o zabezpieczenie społeczne.

Problemem może być również uzyskanie pozwolenia na broń oraz otrzymanie nowych paszportów przez podróżnych. Zamknięcie rządu uderzyłoby również w Centrum Zapobiegania Kontroli Chorób (CDC), które nie byłoby w stanie zidentyfikować i śledzić wybuchu choroby, jeżeli miałoby ono miejsce.

Oczywiście wszystkie skutki byłyby tym bardziej odczuwalne, im dłużej trwałoby zamknięcie rządu, że wraz z upływem czasu stopniowo swoją działalność zawieszają kolejne agencje.

Skutki zamknięcia rządu dla gospodarki

Zamknięcie rządu miałoby również poważne skutki dla gospodarki. W wyniku zakłóceń w operacjach rządowych cała gospodarka USA mogłaby stracić pieniądze. Według danych płynących z The Washington Post zamknięcie rządu w 2013 roku, które trwało 16 dni mogło przynieść 24 mld dolarów strat w gospodarce.

Natomiast najdłuższe zamknięcie rządu w historii USA miało miejsce na przełomie 2018 i 2019 roku, gdy prezydentem był Donald Trump. Według artykułu w Forbes zamknięcie rządu dotknęło około 800 000 pracowników federalnych.

Warto zauważyć, że nieopłacalni pracownicy federalni w czasie zamknięcia rządu ograniczają wydatki. To z kolei przekłada się również na dochody firm, zwłaszcza tych, które skupiają swoją działalność na zaspokajaniu potrzeb agencji federalnych.

Zamknięcie rządu odbija się mocno na bankach, które nie są w stanie uzyskać dostępu do informacji, które są niezbędne do przetwarzania wniosków kredytowych. Brak możliwości udzielenia kredytu na nieruchomości z kolei wpłynie na całą kondycję rynku nieruchomości.

Dlaczego dochodzi do zamknięcia rządu?

Dla wielu osób może wydawać się dziwne, że dochodzi do nieporozumienia, które prowadzi do zamknięcia rządu. Warto jednak zauważyć, że finansowanie budżetu federalnego to bardzo długa i skomplikowana procedura. Bierze w niej udział wiele różnych podmiotów w tym prezydent, członkowie izb kongresu oraz agencje i departamenty federalne, które otrzymują finansowanie. Dlatego też w procesie ustalania budżetu może wydarzyć się wiele sytuacji, które opóźnia zatwierdzenie budżetu.

W praktyce wygląda to tak, że najpierw agencje wysyłają do Białego domu zarys kwoty, której będą potrzebować do kontynuowania działalności. Odpowiednie osoby w Białym domu przeglądają i weryfikują wnioski, a następnie składają petycję do Kongresu o dostarczenie wymaganych środków. Tam komisje kongresu Stanów Zjednoczonych rozpatrzą wniosek o finansowanie. Mogą również dokonać korekt kwot, o które prosiły agencje. Po osiągnięciu konsensusu ustawa trafia do Izby Reprezentantów i Senatu, gdzie odbywa się głosowanie, które może być poprzedzone debatą. Następnie projekt budżetu wraca do Białego Domu, gdzie może być podpisany lub odrzucony.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o