Wskaźnik rentowności aktywów, w skrócie ROA (z ang. return on assets) określa rentowność przedsiębiorstwa względem jego aktywów ogółem. Daje on informację o tym, jak efektywne jest zarządzanie firmą, poprzez analizę stosunku wykorzystanych aktywów do generowanych zysków.

Jak obliczyć wskaźnik rentowności aktywów?

Wskaźnik rentowności aktywów możemy obliczyć następującym wzorem:

ROA = Zysk netto/Aktywa ogółem*100%

Wynik informuje o tym, jak efektywnie spółka zarządza swoim majątkiem. Ogólnie wyższy wskaźnik ROA świadczy o lepszej kondycji finansowej spółki.

Jakie informacje płyną z ROA?

Wskaźnik ROA informuje o efektywności z jaką spółka zarządza swoim majątkiem. Jednocześnie należy pamiętać, żeby porównując wskaźnik ROA różnych firm porównywać spółki z tej samej branży. Każda nisza rządzi się bowiem swoimi prawami i wskaźnik ROA, który w jednej branży uznawany jest za wysoki, w innej może być niski. Dlatego też należy porównywać podobne firmy.

Ogólnie rzecz biorąc im wyższy wskaźnik ROA, tym lepiej, ponieważ oznacza to, że firma jest w stanie zarabiać więcej na swoich inwestycjach. Jednakże trzeba pamiętać o tym, że aktywa firmy mogą być finansowane albo poprzez dług, albo z kapitału własnego. Warto mieć to na uwadze, obliczając wskaźnik rentowności aktywów.

Można dodać koszt pozyskania aktywów do zysku netto (zmniejszyć zysk netto o koszt pozyskania aktywów). W ten sposób obliczając wskaźnik ROA, nie pomija się kwestii finansowania, przez co wskaźnik nie jest sztucznie zawyżony.

Jak wykorzystać wskaźnik ROA w praktyce?

Jak wcześniej wspominaliśmy, wskaźnik ROA powinno się porównywać w ramach jednej branży. Jest to spowodowane tym, że różne nisze rządzą się różnymi prawami i tak np. ROA dla firm usługowych będzie wyższe, niż ROA firm budowlanych.

Porównajmy wskaźniki ROA dwóch polskich spółek działających w sektorze energetycznym:

Spółka Aktywa Ogółem Zysk Netto Wskaźnik rentowności aktywów
Lotos 23 982 700 1 439 100 6%
PKN Orlen 68 983 000 5 316 000 7,71%

Jak widać wskaźnik ROA tych dwóch spółek wypada zdecydowanie na korzyść PKN Orlen. Każda złotówka zainwestowana przez tę firmę generuje 7,7 grosza zysku netto, podczas gdy każda złotówka zainwestowana przez firmę lotos generuje tylko 6 groszy zysku. Oznacza to, że osoby zarządzające firmą PKN Orlen robią to o wiele sprawniej.

ROA i ROE

Warto wspomnieć tu również o wskaźniku ROE (zwrot z kapitału własnego), który również mierzy jak efektywnie firma zarządza swoimi kapitałem. Różnica jest taka, że ROE mierzy tylko zwrot z kapitału własnego spółki, pomijając zobowiązania. Natomiast obliczając wskaźnik ROA uwzględnia się zadłużenie firmy.

Dysproporcja pomiędzy tymi dwoma wskaźnikami jest tym większa im większą dźwignię finansową w swojej działalności wykorzystuje firma.

Ograniczenia wskaźnika rentowności aktywów

Warto pamiętać o ograniczeniach wskaźnika rentowności aktywów. Dzięki temu uniknie się popełniania błędów, które mogłyby doprowadzić do wyciągnięcia błędnych wniosków.

Przede wszystkim wykorzystując wskaźnik ROA, należy porównywać przedsiębiorstwa działające w jednej branży. Firmy działające w różnych niszach mają inne bazy aktywów, a co za tym idzie wskaźnik ROA może się diametralnie różnić.

Warto jednocześnie być ostrożnym w przypadku spółek, których wskaźnik ROA jest zdecydowanie wyższy niż średnia branżowa. Może to bowiem świadczyć o tym, że firma korzysta z bardzo silnego lewaru, co z kolei sprawi że inwestycja w taką spółkę wiąże się ze znacznie większym ryzykiem.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o