Wolne przepływy pieniężne, w skrócie FCF (z ang. Free Cash Flow) reprezentują gotówkę, jaką generuje firma w celu wsparcia operacji i utrzymania aktywów kapitałowych. Wolne przepływy pieniężne są miarą rentowności, która nie obejmuje niegotówkowe koszty rachunku zysków i strat, a obejmuje wydatki na sprzęt i aktywa oraz zmiany kapitału obrotowego.

Można je w skrócie opisać jako nadwyżki lub niedobory środków pieniężnych, które mogą powstać na skutek prowadzenia działalności operacyjnej i inwestycyjnej.  Wyróżniamy kilka rodzajów wolnych przepływów pieniężnych m.in.: Free Cash Flow to Firm (FCFF), Free Cash Flow to Equity (FCFE).

O czym mówią wolne przepływy pieniężne?

Wolne przepływy pieniężne odpowiadają za zmiany w kapitale obrotowym. Dlatego analizując ten wskaźnik, można zdobyć wiele wartościowych informacji na temat wartości firmy, sytuacji, w jakiej się znajduje. Przykłady:

  • Spadek zobowiązań może oznaczać, że dostawcy wymagają szybszej płatności. Natomiast zmniejszenie należności może oznaczać, że firma otrzymuje szybciej płatności od klientów.
  • Wzrost zapasów może wskazywać na mniejszą sprzedaż produktów.

Z tego powodu włączając kapitał obrotowy do oceny rentowności, możemy uzyskać dostęp do informacji, których nie daje analiza rachunku zysków i strat.

FCF to doskonały wskaźnik, który zapewnia dodatkowy wgląd w rentowność firmy. Obliczenie go nie jest tak proste, jednak jest to warte zachodu, ponieważ dzięki temu otrzymujemy dodatkowe dane, które mogą pomóc w podjęciu lepszych decyzji inwestycyjnych.

Przykład wykorzystania wolnych przepływów pieniężnych

Przykładem niech będzie hipotetyczna firma, która średnio rocznie generuje 10 mld złotych zysku netto od 5 lat. Wydaje się, że jej sytuacja jest stabilna. Jednak patrząc na wskaźnik FCF, okazuje się, że w ciągu ostatnich trzech lat regularnie on spada, co jest związane z tym, że płatności od klientów się opóźniają, natomiast dostawcy wymagają szybszych płatności. Może to wskazywać na poważną słabość firmy w przepływach pieniężnych.

FCF pozwala również ocenić prawdopodobieństwo, z jakim spółka ma szansę na wypłatę dywidend lub odsetek. Natomiast banki mogą wykorzystać FCF do oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa.

Czy istnieje „dobry” poziom FCF?

Analizując wskaźnik FCF, warto nie skupiać się na jego bezwzględnych wartościach, lecz na tendencjach i zmianach wartości wskaźnika na przestrzeni czasu oraz na poszczególnych składowych FCF.

Często wykorzystuje się FCF do oceny ryzyka związanego z inwestycją w dany instrument finansowy. Jeżeli tendencja FCF jest stabilna, to są większe szanse na to, że akcje będą również stabilne w przyszłości, więc ryzyko inwestycji jest mniejsze.

Co, jeżeli wskaźnik FCF spada? Najlepiej jest wtedy przyjrzeć się temu, co może powodować problemy. Możliwości jest dużo np.:

  • Inwestowanie w firmę — jeżeli firma rozpoczęła wiele inwestycji np. w sprzęt, nieruchomości, to może znacząco wpłynąć to na wskaźnik FCF. Takie inwestycje mogą pozytywnie wpłynąć na cenę akcji w przyszłości.
  • Zmiany w zapasach — jeżeli w firmie zwiększyły się zapasy, to również wpływa to na wskaźnik FCF. W takiej sytuacji warto określić, co jest przyczyną zwiększonych zapasów — zwiększona produkcja, czy też słabsza sprzedaż.
  • Zobowiązania finansowe — jeżeli firma ma problemy ze spłatą zobowiązań, to również może to wpływać na ujemną korektę FCF. Może to również nie być związane z sytuacją firmy, a ze zmianą sytuacji na rynku finansowym, gdzie np. instytucje finansowe nie są tak skore do udzielania kredytów.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o