środa, 18 maja, 2022

Handlujemy z Regulowanymi Brokerami

IcMarkets XTB AVATrade AXI

Rachunek przepływów pieniężnych (Cash flow)

Polecane

Jakie błędy popełniłem podczas pojedynku z Rafałem Zaorskim?

Patotrading. Inaczej tego co się działo w okresie od października do grudnia, tego bym nie ujął. Drawdown na poziomie...

Imbalance czyli poziom nierównowagi rynkowej

Spoglądając na footprint, możemy się spotkać z dwoma sytuacjami. Wolumen przehandlowany na danym poziomie po BID i ASK może...

Rola pasywnych i agresywnych uczestników rynku

Na rynku spotykamy się z różnymi rodzajami kupujących i sprzedających. Możemy agresywnie kupować i sprzedawać, bądź pasywnie kupować i...
Poznaj Rynek
Poznaj Rynek
Poznajrynek.pl to portal finansowy z zakresu inwestycji. Znajdziesz tutaj wszystko co dotyczy szeroko rozumianych finansów – świeże wiadomości, opisy strategii, posty edukacyjne, analizy rynku Forex, akcji i towarów. Doskonale rozumiemy, że zebranie wszystkich istotnych informacji zabiera nam cenny czas i w efekcie podejmujemy gorsze decyzje. Dlatego z myślą o Tobie i tysiącach innych osób, PoznajRynek.pl daje możliwość łatwego śledzenia i zrozumienia tego, co się dzieje na rynkach.

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych to dokument, który podsumowuje przepływ środków pieniężnych w danej firmie. Uwzględnia on zarówno ich źródła, jak i sposób wykorzystania. Sprawozdanie pokazuje zmiany zaszłe w aktywach i pasywach. Pozwala na ocenę stopnia płynności finansowej.

Jest to element sprawozdania finansowego, do którego wykonania są zobowiązane niektóre podmioty określone w Dz.U. 2019 poz. 351. W tym dokumencie można znaleźć także informacje, które musi zawierać takie sprawozdanie.

Jakich informacji dostarcza sprawozdanie z przepływów pieniężnych?

Dokument ten opisuje 3 rodzaje przepływów:

  • z działalności operacyjnej
  • z działalności inwestycyjnej
  • z działalności finansowej

Już prosta analiza, które z powyższych obszarów mają dodatni, a które ujemny przepływ finansowy pozwala wyciągnąć pewne wnioski na temat sytuacji firmy.

Przykładowo, jeśli przepływ z działalności operacyjnej jest dodatni, a z pozostałych ujemny, to może to wskazywać na wysoką rentowność firmy, która przeznacza zyski na inwestycje oraz spłatę zobowiązań. Oczywiście wnikliwa analiza sprawozdania pozwala dokładnie ocenić sytuację firmy, jak zmieniają się jej aktywa i pasywa.

Odpowiednie zarządzanie przepływami pieniężnymi ma kluczowe znaczenie dla kondycji firmy, gdyż nawet rentowne przedsiębiorstwa mogą nimi nieskutecznie zarządzać. Dlatego też to sprawozdanie jest bardzo istotne zarówno dla firm, jak i analityków oraz inwestorów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Uzupełnij komentarz!
Please enter your name here

Najnowsze wpisy

Medium well, stopień przedświątecznego wysmażenia niedźwiedzi.

Święta za rogiem, zanim większość z nas odda się ich magii, wypada trochę postudiować. Co wydarzyło się na indeksach, dlaczego...

Podobne artykuły