Kapitalizacja giełdowa (market cap) jest to wartość, która równa się iloczynowi aktualnego kursu akcji i liczby akcji spółki. Oznacza to, że kapitalizacja firmy posiadającej 30 milionów akcji o cenie 150 zł wynosi 4,5 mld złotych. Wartość tę można wykorzystać do określenia wielkości firmy.

Jak wykorzystać informacje o kapitalizacji?

Wiedza o kapitalizacji rynkowej może Ci pomóc w wybraniu odpowiednich firm do swojego portfela. Najlepiej jest dywersyfikować swoje inwestycje i posiadać w portfelu firmy o różnych rozmiarach.

Możemy wyróżnić 3 rodzaje spółek. Pierwszą z nich są spółki o dużej kapitalizacji, których kapitalizacja przekracza 10 mld dolarów. Są to przedsiębiorstwa, które działają od lat i są kluczowymi graczami w swojej branży. Zwykle inwestycja w te spółki jest uznawana za bezpieczną. Takie inwestycje nie generują dużych zysków w perspektywie krótkoterminowej, ale nagradzają inwestorów poprzez stały wzrost wartości i wypłaty dywidend. Przykłady takich firm, to: Amazon, Apple, czy też Microsoft.

Drugą grupą są spółki o średniej kapitalizacji, których kapitalizacja rynkowa wynosi od 2 do 10 mld dolarów. Tego typu przedsiębiorstwa zwykle znajdują się w fazie rozwoju. To oznacza, że nie mają tak silnie ugruntowanej pozycji na rynku, a więc inwestycja w nie wiąże się z większym ryzykiem, jednak również potencjał wzrostu jest większy.

Trzecia grupa to firmy, których kapitalizacja jest mniejsza niż 2 mld dolarów. Określa się je mianem firm o małej kapitalizacji. Mogą to być przedsiębiorstwa młode, działające w niszowych branżach. Z tego powodu uważa się, że inwestowanie w nie wiąże się z dużym ryzykiem — nie mają one ugruntowanej pozycji na rynku i są bardziej wrażliwe na problemy gospodarcze. Jednak z drugiej strony możliwości zysku są znacznie większe niż w przypadku pozostałych grup.

O czym należy pamiętać?

Warto podkreślić, że kapitalizacja rynkowa nie mierzy wartości kapitałowej przedsiębiorstwa, którą można ocenić tylko poprzez dokładną analizę podstaw firmy. Kapitalizacja rynkowa określa to, ile firma jest warta na rynku. Natomiast zdarzają się często sytuacje, w których akcje są niedowartościowane przez rynek, albo przewartościowane.

Oprócz zmian cen akcji na wartość kapitalizacji wpływa również emisja lub wykup akcji przez spółkę. W przypadku wykupu wartość kapitalizacji się zmniejsza, natomiast w przypadku emisji zwiększa. Jednocześnie warto zauważyć, że zarówno wykup, jak i emisja mogą wpłynąć na cenę akcji, która z kolei wpłynie na kapitalizację. Dodatkowa emisja akcji na rynku może wpłynąć negatywnie na akcjonariuszy, którzy będą obawiali się rozwodnienia.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o