piątek, 22 października, 2021

Handlujemy z Regulowanymi Brokerami

IcMarkets XTB AVATrade AXI

Lekcja 5: Czynniki wpływające na wyceny walut

Polecane

Jakie błędy popełniłem podczas pojedynku z Rafałem Zaorskim?

Patotrading. Inaczej tego co się działo w okresie od października do grudnia, tego bym nie ujął. Drawdown na poziomie...

Imbalance czyli poziom nierównowagi rynkowej

Spoglądając na footprint, możemy się spotkać z dwoma sytuacjami. Wolumen przehandlowany na danym poziomie po BID i ASK może...

Rola pasywnych i agresywnych uczestników rynku

Na rynku spotykamy się z różnymi rodzajami kupujących i sprzedających. Możemy agresywnie kupować i sprzedawać, bądź pasywnie kupować i...
Maciej Boruc
Maciej Boruc
Założyciel portalu PoznajRynek.pl. Trader, inwestor indywidualny z 7 letnim doświadczeniem.

Osoby, które choć raz zetknęły się z rynkiem Forex wiedzą o tym, że rynek ten jest non stop narażony na ogromną ilość wydarzeń, które mają przełożenie na kursy walut. Osoby, które decydują się inwestować na Forexie biorą pod uwagę rozmaite wydarzenia i czynniki.

Co wpływa na kursy walut?

Jednym z istotnych czynników wpływających na zmiany kursowe są stopy procentowe. Zgodnie z definicją „stopa procentowa jest to wynagrodzenie przysługujące właścicielowi kapitału za jego użyczenie danemu podmiotowi na określony czas”. Od strony dłużnika stopa procentowa odzwierciedla cenę kapitału, gdyż dłużnik, który pożycza określoną sumę od kredytodawcy, zobowiązuje się spłacić kwotę główną pożyczki wraz z odsetkami w określonym momencie w przyszłości.

Stopy procentowe odgrywają istotną rolę na rynku walutowym. Między innymi dzięki różnicom w swojej wysokości dla depozytów, kształtują konkurencyjność walut krajowych, co z kolei kreuje atrakcyjność inwestycyjną danego kraju. Stopy procentowe od depozytów denominowanych w różnych walutach są wynikiem zdarzeń i sytuacji na rynku, zatem mogą się znacząco różnic w czasie.

Rosnące stopy procentowe wpływają również na rynek akcji i obligacji. Wzrost stóp procentowych przekłada się na wzrost rentowności papierów skarbowych co powoduje spadki na rynkach akcyjnych. Inwestorzy zagraniczni chcący zainwestować w papiery o wyższej rentowności zamieniają swoją walutę na walutę kraju, w której denominowane są te instrumenty. Przekłada się to na umocnienie waluty.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inwestorzy inwestujący na rynku Forex bacznie śledzą sytuację gospodarczą krajów. W szczególności istotny jest poziom produktu krajowego brutto, stóp inflacji, produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej, stopy bezrobocia oraz informacje o bilansie płatniczym. Przy publikacji danych makroekonomicznych istotnym jest odpowiednia interpretacja tych wskaźników dlatego handel w oparciu o dane nie jest taki prosty.

Polityka gospodarcza

Jest to szerokie pojęcie zawierające wszystkie działania rządu wywołujące skutki ekonomiczne. Najważniejsze są tutaj decyzje w zakresie finansów publicznych oraz podatków. Te z kolei przełożą się na przyszły poziom deficytu budżetowego oraz zadłużenia sektora finansów publicznych.

Jeśli państwo podejmie złą decyzję w tym zakresie, może dojść do wzrostu ryzyka niewypłacalności państwa co w konsekwencji przełoży się na spowolnienie lub załamanie gospodarcze. Taki scenariusz z pewnością spowoduje spadek napływu kapitału zagranicznego co przełoży się na spadek popytu na walutę krajową. Jak wiadomo z podstaw ekonomii, spadek popytu = spadek ceny.

Wydarzenia polityczne

To co się dzieje wewnątrz danego państwa może mieć ogromny wpływ na przyszłe decyzje inwestorów walutowych. Rynek Forex w szczególności narażony jest na publiczne wypowiedzi premierów, ministrów finansów oraz prezesów banków centralnych. Ta ostatnia grupa jest śledzona przez całe sztaby analityków finansowych a każde słowo prezesa Fed czy Europejskiego Banku Centralnego dogłębnie analizowane.

Mnogość tych czynników pokazuje jak bardzo złożony jest rynek Forex. Najważniejszą umiejętnością inwestora na rynku Forex jest prawidłowa interpretacja tych czynników. Należy wiedzieć czy obecny kurs walutowy nie odzwierciedla już pojawiających się informacji oraz czy przyszłe dane nie są już umieszczone w cenach.

Lekcja 6: Co to jest pips i lot?

Najnowsze wpisy

Poziom blisko 16000, który czyni mnie ostrożnym przy próbach sprzedaży.

Pierwsze w bieżącym tygodniu wejście rynku kasowego na DAX, przyniosło przecenę sięgającą 140 punktów i można było odnieść wrażenie,...

Podobne artykuły