sobota, 18 września, 2021

Handlujemy z Regulowanymi Brokerami

IcMarkets XTB AVATrade AXI

Kontrakty terminowe (Futures). Jak działa ten rynek?

Polecane

Jakie błędy popełniłem podczas pojedynku z Rafałem Zaorskim?

Patotrading. Inaczej tego co się działo w okresie od października do grudnia, tego bym nie ujął. Drawdown na poziomie...

Imbalance czyli poziom nierównowagi rynkowej

Spoglądając na footprint, możemy się spotkać z dwoma sytuacjami. Wolumen przehandlowany na danym poziomie po BID i ASK może...

Rola pasywnych i agresywnych uczestników rynku

Na rynku spotykamy się z różnymi rodzajami kupujących i sprzedających. Możemy agresywnie kupować i sprzedawać, bądź pasywnie kupować i...
Poznaj Rynek
Poznaj Rynek
Poznajrynek.pl to portal finansowy z zakresu inwestycji. Znajdziesz tutaj wszystko co dotyczy szeroko rozumianych finansów – świeże wiadomości, opisy strategii, posty edukacyjne, analizy rynku Forex, akcji i towarów. Doskonale rozumiemy, że zebranie wszystkich istotnych informacji zabiera nam cenny czas i w efekcie podejmujemy gorsze decyzje. Dlatego z myślą o Tobie i tysiącach innych osób, PoznajRynek.pl daje możliwość łatwego śledzenia i zrozumienia tego, co się dzieje na rynkach.

Rynek Futures to rynek, na którym są zawierane transakcje na kontraktach terminowych (futures). To rodzaj instrumentów pochodnych (ich cena zależy od notowań instrumentów bazowych). Jest to transakcja, w której jedna strona zobowiązuje się kupić lub sprzedać określoną ilość instrumentu bazowego za określoną cenę w określonym terminie. Tego typu kontraktami handluje się zwykle na dużych giełdach. Mogą być one wykorzystywane zarówno do zabezpieczenia ryzyka, jak i do zarabiania na spekulacji.

Początki kontraktów futures są związane z rolnictwem, kiedy rolnicy chcieli zabezpieczyć się przed stratą i zapewnić sprzedaż towarów po z góry ustalonej cenie. Pierwsze udokumentowane umowy tego typu sięgają XVIII wieku. Natomiast w obrocie giełdowym pierwsze kontrakty futures pojawiły się w 1848 roku na giełdzie w Chicago.

Z czasem tego typu transakcje zaczęły ewoluować, niektórzy zaczęli zauważać, że dają one możliwość zarabiania, nawet jeśli nie działa się w branży rolniczej. A dzisiaj są one obecne na giełdach, a handel nimi opiera się na przejrzystych zasadach, które normują m.in. wielkość kontraktu, sposób kwotowania, minimalne wahania cen, godziny handlu.

Jak działa rynek Futures dzisiaj?

Dzisiaj transakcje na rynku Futures odbywają się na giełdach, za pośrednictwem brokerów. Służą one przede wszystkim do spekulacji. Przykładowo, jeśli kupisz kontrakt Futures na 10 kontraktów na indeks DAX, to gdy nadejdzie data wygaśnięcia, to nie otrzymasz fizycznie produktu, tylko nastąpi sprzedaż kontraktu, a Ty otrzymasz pieniądze. Oczywiście możliwa jest wcześniejsza sprzedaż kontraktu na rynku. Z tego powodu są one wykorzystywane przede wszystkim do inwestycji krótkoterminowych, zwłaszcza że można w nie inwestować przy wykorzystaniu dźwigni.

Natomiast sama idea kontraktów futures jest bardzo prosta. Najłatwiej będzie ją wyjaśnić na przykładzie rolnictwa. Wyobraź sobie sytuację, w której producent zboża chce zabezpieczyć swój dochód i zanim wyprodukuje pszenice. W tym celu podpisuje umowę, w której zobowiązuje się dostarczyć określoną ilość zboża (np. 200 ton), w określonej cenie np. 750 zł za tonę, w określonym terminie (np. do 30 lipca). Znajduje odbiorcę, który zgadza się na takie warunki i dochodzi do transakcji. Dzięki temu odbiorca otrzyma do 30 lipca 200 ton pszenicy cenie 750 zł za tonę.

Teraz mamy 3 scenariusze:

  • W dniu, kiedy odbiorca otrzymuje pszenicę, jej cena rynkowa faktycznie wynosi 750 zł za tonę.
  • Z różnych przyczyn np. suszy cena pszenicy jest wyższa i kosztuje np. 1000 zł za tonę. W takiej sytuacji producent traci, a odbiorca zyskuje.
  • Był to wyjątkowo płodny rok i cena pszenicy na rynku wynosi średnio 650 zł, w takim wypadku to producent zyskuje, a odbiorca traci.

Kontrakty Futures pozwalają więc zarabiać na spekulacjach w zależności od tego, czy inwestor spodziewa się spadków (otwiera pozycję krótką), czy wzrostów (otwiera pozycję długą) może kupić odpowiednie kontrakty.

Dzisiaj kontrakty typu Futures obejmują różne instrumenty finansowe m.in. akcje, obligacje, indeksy giełdowe, pary walutowe, towary.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Uzupełnij komentarz!
Please enter your name here

Najnowsze wpisy

Poziom blisko 16000, który czyni mnie ostrożnym przy próbach sprzedaży.

Pierwsze w bieżącym tygodniu wejście rynku kasowego na DAX, przyniosło przecenę sięgającą 140 punktów i można było odnieść wrażenie,...

Podobne artykuły