sobota, 1 października, 2022

Handlujemy z Regulowanymi Brokerami

Informacje o bezrobociu i ich wpływ na światowe rynki finansowe

Polecane

Jak zarobić na dziełach sztuki? – Kama Zboralska, autorka książki „Kierunek Sztuka”

Kama Zboralska, znana propagatorka sztuki, wydała książkę "Kierunek sztuka". Lektura pozwoli dowiedzieć się, którzy polscy młodzi artyści cieszą się...

Jakie błędy popełniłem podczas pojedynku z Rafałem Zaorskim?

Patotrading. Inaczej tego co się działo w okresie od października do grudnia, tego bym nie ujął. Drawdown na poziomie...

Imbalance czyli poziom nierównowagi rynkowej

Spoglądając na footprint, możemy się spotkać z dwoma sytuacjami. Wolumen przehandlowany na danym poziomie po BID i ASK może...
Jakub Bandura
Jakub Bandura
Redaktor portalu PoznajRynek.pl. Wiedzę z zakresu inwestowania oraz rynków finansowych zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta analizy technicznej oraz statystyki.

Wielu inwestorów oraz spekulantów popełnia kardynalne błędy i ponosi straty, ponieważ nie wie jakie znaczenie mają czynniki fundamentalne na rynek lub po prostu bagatelizuje ich wpływ.

A nie jest przecież żadną tajemnicą, że danych makroekonomicznych, które istotnie wpływają na rynki finansowe nie brakuje. Właśnie dlatego, aby osiągać długofalowe sukcesy w tradingu, należy wiedzieć, należy analizować kluczowe informacje z zakresu globalnej ekonomii.

Jedną z najistotniejszych publikacji tego typu jest odczyt informacji o bezrobociu. Co należy o nim wiedzieć? Jak ta publikacja wpływa na światowe rynki finansowe i kapitałowe? Przekonamy się poniżej:

Stopa bezrobocia – podstawowe informacje Stopa bezrobocia

Przed próbą zdefiniowania tego wskaźnika makroekonomicznego należy wyjaśnić pojęcie samego bezrobocia. Jest to stan, w którym część osób zdolnych do pracy i deklarujących chęć jej podjęcia nie posiada zatrudnienia.

Kim jest bezrobotny?

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy szczegółowo określiła definicję bezrobotnego. Według tej ustawy osoba bezrobotna musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać nie więcej niż 65 lat (w przypadku mężczyzn), albo 60 lat (w przypadku kobiet).

Kolejnymi kryteriami, jakie musi spełnić osoba bezrobotna to:

  • Nie nabyła prawa do emerytury lub renty (niezdolność do podjęcia pracy) w kwocie, która przekracza połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę
  • Nie złożyła wniosku do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
  • Nie otrzymuje miesięcznie dochodu przekraczającego połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę
  • Nie posiada nieruchomości rolnej o powierzchni przekraczającej 2 hektary
  • Poszukuje lub jest gotowa do podjęcia pracy
  • Nie jest studentem dziennym
  • Nie jest uczniem w szkole (wyłączone są szkoły dla dorosłych).

Z powyższego wynika, że do bezrobotnych nie można liczyć osób, które pracy nie szukają. Z kolei do rejestru bezrobotnych zaliczani są pracujący “na czarno”, którzy korzystają z rejestracji w urzędzie, aby posiadać ubezpieczenie.

Jak wylicza się stopę bezrobocia?

Stopa bezrobocia to natomiast stosunek liczby bezrobotnych do liczby osób aktywnych zawodowo, czyli zarówno pracujących, jak i poszukujących prac a także bezrobotnych i osób niepełnosprawnych, które mogą znaleźć zatrudnienie w określonych zawodach.

Znaczenie poziomu bezrobocia dla rynków finansowych Bezrobotni

Aby zrozumieć, jak działa gospodarka, ważne jest aby wiedzieć ile tworzy się lub likwiduje miejsc pracy, jaki procent siły roboczej aktywnie pracuje, oraz ile nowych osób przechodzi na bezrobocie. Co więcej, okazuje się, iż cykl zatrudnienia i cykl koniunkturalny są ze sobą ściśle powiązane.

W praktyce spadek poziomu bezrobocia jest ewidentnym sygnałem zapowiadającym poprawę sytuacji gospodarczej w państwie oraz umocnienie się waluty krajowej. Wzrost bezrobocia z kolei zniechęca zagranicznych inwestorów i skutkuje spadkiem notowań krajowej waluty.

Stopa bezrobocia a PKB

Co więcej, w ujęciu historycznym zmiany w poziomie bezrobocia w Stanach Zjednoczonych poruszały się bardzo podobną ścieżką, jak publikowane co kwartał zmiany produktu krajowego brutto. Ta ścisła korelacja oznacza, że te publikacje danych o zatrudnieniu mogą być wykorzystywane, jako czynnik pomagający w ocenie zmian samego PKB.

Poziom bezrobocia a polityka monetarna

Ponadto, wskaźnik bezrobocia ma również istotny wpływ na politykę monetarną danego banku centralnego. Okazuje się bowiem, że jak najniższe bezrobocie i stabilne ceny to dwa z trzech celów, jakie stawia przed sobą każdy bank centralny. Wynika z tego, że interpretacja wskaźników makroekonomicznych opisujących stan rynku pracy może mieć poważny wpływ na postrzeganie przez rynek przyszłego kierunku polityki pieniężnej.

Publikacja danych dotyczących zatrudnienia w USA Stopa bezrobocia

Szczególne znaczenie dla światowych rynków finansowych ma publikacja danych dotyczących zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych. Każdy trader powinien wiedzieć, iż zawsze w pierwszy piątek miesiąca Biuro Statystyki Pracy (BLS) publikuje stopę bezrobocia w USA, a wraz z nią dane dotyczące zmiany liczby etatów w sektorze pozarolniczym (NFP) i dynamikę płacy godzinowej.

Wtedy zawsze, w momencie publikacji i pierwsze kilkadziesiąt minut po niej, mamy do czynienia ze znacznie podwyższonym poziomem zmienności na amerykańskim rynku akcji i w zasadzie wszystkich głównych parach walutowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Uzupełnij komentarz!
Please enter your name here

Najnowsze wpisy

Metale szlachetne cały czas nisko. Złoto zejdzie poniżej 1600 USD?

Ceny metali szlachetnych w dalszym ciągu znajdują na tegorocznych minimach. Rynki głównych kruszców oscylują tym samym na zakresach z...

Podobne artykuły