piątek, 22 października, 2021

Handlujemy z Regulowanymi Brokerami

IcMarkets XTB AVATrade AXI

Polacy inwestują w obligacje oszczędnościowe

Polecane

Jakie błędy popełniłem podczas pojedynku z Rafałem Zaorskim?

Patotrading. Inaczej tego co się działo w okresie od października do grudnia, tego bym nie ujął. Drawdown na poziomie...

Imbalance czyli poziom nierównowagi rynkowej

Spoglądając na footprint, możemy się spotkać z dwoma sytuacjami. Wolumen przehandlowany na danym poziomie po BID i ASK może...

Rola pasywnych i agresywnych uczestników rynku

Na rynku spotykamy się z różnymi rodzajami kupujących i sprzedających. Możemy agresywnie kupować i sprzedawać, bądź pasywnie kupować i...
Rafał Płudowski
Rafał Płudowski
Analityk z 10 letnim doświadczeniem. Od 2008 r. związany z GPW i rynkiem Forex. Swoje doświadczenie zdobywał jako Doradca klienta w domu maklerskim Capital Partners, a następnie jako Dyrektor polskiego oddziału jednej z firm inwestycyjnych. Jego oczkiem w głowie jest rynek złota.

Rośnie popularność obligacji

W ubiegłym roku padł rekord sprzedaży obligacji oszczędnościowych. Łącznie Skarb Państwa z ich sprzedaży pozyskał 12,7 mld zł.

Sprzedaż obligacji w grudniu

W ostatnim miesiącu ubiegłego roku Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 1 082 mln zł. Największą popularnością cieszyły się papiery 3-miesięczne, na których zakup inwestorzy przeznaczyli 364,1 mln zł. Na drugim miejscu znalazły się papiery 4-letnie z wielkością sprzedaży 340,4 mln zł.

Najmniejszą popularnością cieszyły się obligacje 3-letnie. Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę zaledwie 12,2 mln zł.

Słabo radzą sobie obligacje rodzinne. Na nie przeznaczono w grudniu kwotę zaledwie 2,7 mln zł. Jest to produkt kierowany wyłącznie do osób, otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabyć ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia. Dostępne są papiery 6 oraz 12-letnie.

Sprzedaż obligacji skarbowych w 2018 roku

W ciągu ubiegłego roku, Skarb Państwa sprzedał obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 12,7 mld zł. Jest to najlepszy wynik na przestrzeni ostatniej dekady.

Miniony rok był czwartym z kolei, w którym udało się zwiększyć wartość zainwestowanych środków w takiej formie. W stosunku do ubiegłego roku, który i tak był dobry w porównaniu do poprzednich osiągnięć, sprzedaż wzrosła o ponad 85%.

Podobnie jak w grudniu, w całym 2018 roku największą popularnością cieszyły się obligacje 3-miesięczne, z udziałem 33% w strukturze sprzedaży. 28% udziału w wielkości sprzedaży zajęły papiery 2-letnie. Niewiele mniej, 27% to 4-latki. W 2007 roku, 71,1% wartości sprzedaży obligacji przypadała na papiery 2-letnie. Obecnie ten udział spadł do około 28%. Natomiast pięciokrotnie zwiększył się udział czterolatek.

Oszczędzają głównie starsi

Bez wątpienia, rosnące zainteresowanie taką formą lokowania kapitału cieszy. Należy jednak zwrócić uwagę na strukturę wieku nabywców obligacji. Ponad trzy czwarte klientów, są to osoby powyżej 50 roku życia. Osoby młode zdecydowanie nie są zainteresowana taką formą oszczędzania i inwestowania. Zaledwie 4% nabywców, to były osoby poniżej 35 roku życia.

Rośnie liczba klientów

W 2017 roku oszczędności w obligacjach skarbowych lokowało średnio 8 335 osób miesięcznie. W okresie styczeń-listopad 2018 roku było to już 13 575 osób. Przy takiej liczbie nabywców, średnie miesięczne zakupy na głowę wynoszą 77 847 zł. Jest to wynik o ponad 9 tys. zł wyższy niż rok wcześniej. Na koniec listopada 2018 roku obligacje oszczędnościowe posiadało przeszło 111 tys. osób. W stosunku do końca 2017 roku jest to wzrost o około 17 tys. osób.

Wzrost zainteresowania obligacjami może wynikać z trzech czynników. Po pierwsze, społeczeństwo się bogaci. Ludzie mają więcej pieniędzy i szukają dla nich miejsca. Drugi czynnik to brak ciekawych alternatyw. Lokaty bankowe nie oferują zbyt wysokiego oprocentowania, aby przyciągnąć kapitał z obligacji. Trzeci czynnik to aktywne działania ministerstwa, mające na celu popularyzację obligacji.

 

Źródło danych: https://www.mf.gov.pl

Najnowsze wpisy

Poziom blisko 16000, który czyni mnie ostrożnym przy próbach sprzedaży.

Pierwsze w bieżącym tygodniu wejście rynku kasowego na DAX, przyniosło przecenę sięgającą 140 punktów i można było odnieść wrażenie,...

Podobne artykuły