Kategoria: Słownik

Wpis

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych (SEC).

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych, w skrócie SEC (z ang. United States Securities and Exchange Commission) jest niezależną federalną agencją rządową, której zadaniem jest ochrona inwestorów oraz utrzymanie uczciwego i prawidłowego funkcjonowania rynków papierów wartościowych. Monitoruje ona korporacyjne działania w Stanach Zjednoczonych i chroni inwestorów przed nieuczciwymi oraz manipulacyjnymi praktykami na rynku.

Wpis

Wskaźnik zmienności VIX czyli indeks strachu

Wskaźnik zmienności VIX został stworzony przez Chicago Board Options Exchange (CBOE) w 1993 roku. Pokazuje on oczekiwaną zmienność indeksu S&P500 w ciągu najbliższych 30 dni. Wartość indeksu VIX jest wykorzystywana do pomiaru nastrojów, ryzyka rynkowego, strachu i stresu przed podjęciem decyzji inwestycyjnych.

Wpis

Kapitał własny – czym jest, co mówi i jak go się oblicza?

Kapitał własny to suma środków gospodarczych, która została wniesiona do spółki przez udziałowców, wspólników, akcjonariuszy (fundusze powierzone) oraz środków, które zostały wytworzone przez przedsiębiorstwo podczas prowadzenia działalności (fundusze samofinansowania). Informacja o kapitale własnym znajduje się w bilansie firmy — to jeden z najczęściej wykorzystywanych wskaźników do oceny kondycji firmy.

Wpis

Kapitalizacja giełdowa (rynkowa) spółki

Kapitalizacja giełdowa (market cap) jest to wartość, która równa się iloczynowi aktualnego kursu akcji i liczby akcji spółki. Oznacza to, że kapitalizacja firmy posiadającej 30 milionów akcji o cenie 150 zł wynosi 4,5 mld złotych. Wartość tę można wykorzystać do określenia wielkości firmy.

Wpis

Czym jest fundusz inwestycyjny? Definicja, rodzaje i zalety

Fundusz inwestycyjny to forma inwestowania wspólnego na którą składa się pula pieniędzy pochodzących od różnych inwestorów. Fundusz jest zarządzany przez profesjonalnych menadżerów, którzy lokują aktywa w celu uzyskania zysków kapitałowych dla inwestorów. Portfel jest budowany w sposób zgodny z celami inwestycyjnymi danego funduszu. Fundusze inwestycyjne pozwalają małym, indywidualnym inwestorom zdobyć dostęp do profesjonalnie zarządzanych portfeli...

Wpis

Government shutdown czyli zawieszenie działalności rządu USA

Zawieszenie prac rządu w USA ma miejsce, gdy urzędy rządowe nie mogą pozostać otwarte z powodu braku funduszy. Następuje to zwykle, gdy występują opóźnienia związane z zatwierdzeniem budżetu federalnego. Zamknięcie trwa, dopóki strony nie osiągną kompromisu i nie zostanie zatwierdzony projekt budżetu. Podczas trwania zamknięcia rządu USA wiele operacji rządowych zostaje wstrzymanych. Niektóre organizacje mogą...

Wpis

WACC – Średni ważony koszt kapitału

Średni ważony koszt kapitału, w skrócie WACC (z ang. Weighted average cost of capital), to wskaźnik, który mówi o przeciętnym koszcie kapitału, który jest zaangażowany w finansowanie inwestycji. W obliczaniu uwzględnione są wszystkie źródła kapitału, jakie są użyte do finansowania.

Wpis

Raty Annuitetowe (raty równe)

Raty annuitetowe jest to schemat spłaty długu, gdzie wszystkie raty mają równą wysokość. Skutkuje to tym, że na początku okresu spłacania kredytu część odsetkowa w jednej racie jest większa i stopniowo maleje, natomiast spłacany kapitał stanowi początkowo mniejszą część raty niż pod koniec okresu spłacania kredytu.

Wpis

Brexit od a do z czyli wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej

Mianem Brexitu określamy proces wyjścia przez Wielką Brytanię z Unii Europejskiej. Został rozpoczęty przez referendum, które odbyło się w czerwcu 2016 roku. Chociaż samo pojęcie po raz pierwszy zostało użyte w 2012 roku. Uważa się, że twórcą terminu jest Peter Wilding. Krótka historia Brexitu Historia wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej zaczyna się nie w...

  • 1
  • 2
  • 8