Kategoria: Słownik

Wpis

Wskaźnik siły względnej — definicja RSI

Wskaźnik siły względnej, czyli inaczej RSI (z ang. Relative Strength Index), jest oscylatorem, który mierzy wielkość i ilość ostatnich zmian ceny. Pozwala on określić warunki wykupienia lub wyprzedania instrumentu finansowego. Został wynaleziony przez J. Wellesa Wildera w 1978 roku i może mieć odczyt od 0 do 100 .

Wpis

Wskaźnik rentowności kapitału własnego — ROE

Wskaźnik rentowności kapitału własnego, czyli w skrócie ROE (z ang. return on equity) pozwala ocenić, ile zysku z wniesionych kapitałów własnych udało się wygospodarować spółce. Dzięki niemu można określić, jak skutecznie zarząd wykorzystuje aktywa firmy do generowania zysków. Wskaźnik ROE jest wyrażany w procentach.

Wpis

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat to rodzaj sprawozdania finansowego, które podsumowuje przychody, koszty oraz wydatki w określonym okresie. Pozwala on rozpoznać się w sytuacji firmy — możliwościach wzrostu lub kłopotach, które stoją na drodze do jego uzyskania. Z tego powodu informacje zawarte w rachunku zysków i strat są wykorzystywane przez inwestorów do podejmowania lepszych decyzji inwestycyjnych.

Wpis

Na czym polega kopanie bitcoinów?

Wydobywanie, czy też kopanie bitcoinów to proces wytwarzania tej kryptowaluty. Terminu „kopanie” lub „wydobywanie” używa się z powodu tego, że tworzenie nowych bitcoinów przypomina pod pewnymi względami wydobywanie surowców np. złota.

Wpis

Czym jest bilans w rachunkowości i finansach?

Bilans to rodzaj sprawozdania finansowego, w którym zestawia się aktywa, pasywa oraz kapitał własny spółki w określonym przedziale czasu. Sprawozdanie to jest przeprowadzane na początku oraz na końcu okresu sprawozdawczego w organizacjach, które prowadzą księgowość na zasadach pełnej rachunkowości. Bilans stanowi również podstawę do obliczenia stopy zwrotu, czy też oceny struktury kapitału. Dlatego jest to...

Wpis

Zabezpieczenia społeczne – definicja

Zabezpieczenia społeczne jest to system świadczeń (zarówno materialnych, jak i niematerialnych), które mają zaspokoić podstawowe potrzeby wszystkich członków danej społeczności. Jednym z najlepszych przykładów zabezpieczeń społecznych jest system emerytalny, jednak możemy zaliczyć do tej kategorii również m.in. zasiłki dla bezrobotnych, czy też na stypendia. Jak działają zabezpieczenia społeczne? Najczęściej ubezpieczenia społeczne działają w ten sposób,...

Wpis

Wskaźnik płynności bieżącej

Wskaźnik Płynności Bieżącej, w skrócie CR (z ang. current ratio) określa stosunek bieżących aktywów do bieżących zobowiązań. W ten sposób informuje o potencjalnej zdolności do spłaty zobowiązań za pomocą krótkoterminowych aktywów. Obliczanie wskaźnika płynności bieżącej Wzór na ten wskaźnik jest bardzo prosty. Wystarczy podzielić aktywa bieżące, przez bieżące zobowiązania: wskaźnik płynności bieżącej = aktywa bieżące...

Wpis

Kim jest Bernie Madoff?

Bernard Lawrence „Bernie” Madoff był amerykańskim finansistą, który jest znany przede wszystkim ze stworzenia największej w historii piramidy finansowej. Oszukanych zostało tysiące inwestorów, którzy stracili łącznie miliardy dolarów. Początkowe szacunki wynosiły nawet ok. 65 miliardów dolarów, jednak z czasem te szacunki malały. 29 czerwca 2009 roku został skazany na 150 lat więzienia (w wieku 71...

Wpis

Fundusz indeksowy – czym on jest?

Fundusz indeksowy to rodzaj funduszu inwestycyjnego, który ma odpowiednio przygotowany portfel inwestycyjny tak, żeby śledzić indeksy giełdowe takie, jak np. S&P 500. Wyróżnia się on szeroką ekspozycją na rynku, niskimi kosztami operacyjnymi oraz niskimi obrotami portfela. Fundusze indeksowe są uważane za świetne portfele podstawowe dla kont emerytalnych. Warren Buffett, czyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych inwestorów...

Wpis

Czym są kontrakty Futures?

Kontrakty futures są pochodnym rodzajem instrumentów finansowych. W tym rodzaju umów finansowych strony zobowiązują się do zawarcia transakcji na określoną cenę, w określonym terminie. Oznacza to, że jedna strona musi kupić, a druga sprzedać aktywa bazowe po ustalonej cenie, bez względu od ceny rynkowej w dniu wygaśnięcia. Aktywa te mogą stanowić zarówno towary fizyczne, jak...